Elektrisk sikkerhed på maskiner EN 60204-1

Download kursusbeskrivelse

 

Kurset har til formål at give deltageren en introduktion til de grundlæggende principper for elektrisk sikkerhed på maskiner og maskinanlæg. Vi gennemgår kravene i standarden EN 60204-1 (edition 5/6) ift. elektrisk sikkerhed på maskiner. Der arbejdes primært med kravene til design/konstruktion og vedligeholdelse af elektrisk systemer i industriapplikationer og styretavler.

Hovedemner

  • Maskindirektivet/ Bekendtgørelse om indretning af maskiner 693
  • Elektrisk materiel på maskiner (EN 60204-1, nyeste rev.5/6)
  • Grænsen mellem den elektriske el-installationer og maskinen
  • Forsyningen til maskinen og forsyningsadskiller og evt. sikkerhedsafbryder
  • Elektriske farekilder/foranstaltninger til beskyttelse mod elektrisk chok
  • Udligningsforbindelser på maskiner og fokus installationer med store lækstrømme
  • Styrekredse på maskinen herunder risikovurdering af maskinen
  • Ledningssystemer på maskinen herunder mærkning af leder og klemmer m.m.
  • Afprøvning af maskine
  • Dokumentation

Målgruppe
Tavlebyggere, maskinkonstruktører og tilsvarende rolle. Der forventes at deltagerne har et kendskab til at producere og/eller idriftsætte maskinanlæg og industritavler.

Forudsætninger
Kursisten har et generelt kendskab til industrisegmentet, og arbejder i dagligdagen med problemstillinger indenfor dette område.

Kursusmateriale
Kompendium er altid opdateret i forhold til nyeste ændringer og tilføjelser til relevante lovsamlinger og retningliner.

Udbytte
Deltagerne vil få et kendskab til nyeste de centrale elementer i EN60204-1 og maskindirektivet, som de efterfølgende kan anvende i deres daglige berøring med elektrisk installationer på maskinanlæg.

Start typing and press Enter to search