Projektledelse

Det er vigtigt at have opdateret viden om de rigtige projektlederværktøjer, der kan hjælpe til med at komme godt igennem hele processen.

På akademifaget Projektledelse uddanner vi dig i nøgleelementerne i projektarbejde og projektledelse og anvender konkrete cases til at koble teorien til praksis.

Uddannelsen tager udgangspunkt i et konkret projekt fra din egen virksomhed, hvor du igennem modulerne opnår færdigheder i at anvende de forskellige styringsmodeller og metoder, som er relevante for håndtering af projekter i byggebranchen og industrien.

Hovedemner:

  • Projektledelse
  • Projektstyring
  • Risikostyring
  • Agile projektformer
  • Ressourceallokering

Målgruppe
Uddannelsen er for dig, som ønsker at håndtere dine projekter mere effektivt. Du kan både være montør, overmontør, mellemleder, og måske har du ansvar i dagligdagen for større eller mindre projekter i virksomheden, eller det er en del af din personlige udviklingsplan at komme til at styre projekterne i jeres virksomhed.

Udbytte
Uddannelsen er nomineret til 10 ECTS og overholder læringsmål for faget udgivet af undervisningsministeriet.
Du vil være i stand til at arbejde med projektmodeller og værktøjer i praksis. Med din erfaring fra den praktiske opgave med en af virksomhedens projekter, vil du kunne understøtte udviklingen af projektkulturen samt styrke effektivitet og praksis i både din og virksomhedens hverdag.

Varighed
Uddannelsen strækker sig over 6 undervisningsdage og afsluttes med en mundtlig eksamen på 7. dagen.
Undervisningen starter kl. 09.00 og slutter kl. 16.00.

Studieforberedende pakke (E-læring)
Sammen med uddannelsen Projektledelse får du også kurset Indledende studieforberedelse – Studieforberedende pakke (E-læring). På kurset Indledende studieforberedelse, Studieforberedende pakke (E-læring) får du hjælp til at komme godt i gang med dit studie, din projektskrivning, så du kan imødegå de krav, du vil møde på studiet.

Du kan læse mere om pakken under kategorien Ledelse og udvikling / Indledende studieforberedelse – Studieforberedende pakke.
Ønsker du ikke at modtage den studieforberedende pakke, skal du kontakte os på telefon 7652 7448.

Praktiske oplysninger
Her finder du vejledning om godtgørelse og oplysning om mulighed for eventuelt at søge tilskud via kompetencefonden.

SVU-godtgørelse
Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) er en uddannelsesstøtte, der giver dig mulighed for at efter- eller videreuddanne dig i arbejdstiden.
Enten får du SVU som kompensation for din løn – eller også får din arbejdsgiver SVU som erstatning for din arbejdskraft. SVU-satsen er for 2018 516 kr. pr. dag. Du kan læse mere på www.svu.dk

Kompetencefonde 
På www.kompetencefonde.dk. kan du læse, om din virksomhed og medarbejder kan søge tilskud til kurserne.

Der kan søges om tilskud til deltagerbetaling, transport og ophold forbundet med kurset og til løn under kurset. Kompetencefonden dækker 85 pct. af medarbejderens løntab under kurser. Det er en betingelse for tilskuddet, at virksomheden ikke udbetaler løn til den ansatte under kurset.

Karriereplanlægning
Hvis du ønsker at dygtiggøre dig yderligere, har du mulighed for at få udarbejdet en plan for dit uddannelsesforløb. Book dit møde med Gitte Valentin Sørensen på gvs@iba.dk.

Få 40.000 kroner til videreuddannelse
Hvis du er faglært eller ufaglært, har du nu mulighed for at få betalt din videreuddannelse på akademi- og diplomniveau med op til 10.000 kr. pr. år. Det vil sige, at du deltager GRATIS på uddannelsen, hvis den koster op til 10.000 kr.

Den mulighed gælder fra 1. august 2018 og fire år frem. Du kan altså være heldig at få betalt videreuddannelse for 40.000 kr. i alt.
Pengene kommer fra Omstillingsfonden og kan bruges til at betale for korte fag og længere uddannelsesforløb på op til 10.000 kr. om året.

Fonden uddeler i alt 65 millioner kr. pr. år i alle fire år, og de fordeles efter ’først til mølle’-princippet.
Så hvis du har planer om at videreuddanne dig eller bygge videre på en akademi- eller diplomuddannelse, er det nu, du skal slå til.
Du kan få del i fonden uanset, om du er ansat i en offentlig eller en privat virksomhed.

Start typing and press Enter to search