Chat with us, powered by LiveChat

ATEX Certificering basic

Kurset handler om ATEX direktiverne – såvel anvendelsesdirektivet 1999/92/EF som udstyrsdirektivet 2014/34/EU. Temaerne gennem dagen er gas- og støvområder, hvor der hovedsageligt tages udgangspunkt i onshore installationer, da dette udgør største delen af ATEX installationerne i Danmark.

ATEX-direktiverne er udarbejdet til at beskytte mennesker og materiel, der skal fungere i områder, hvor der er fare for eksplosion. Hvilket kan være områder med gas, ophvirvlet støv eller brændbar væske. Hvor eksplosive materiale kan antændes af en gnist fra mekanisk udstyr, elektrisk udstyr eller fra statisk elektricitet. Men hvordan finder vi frem til, hvad der gør disse områder sikre, hvilket udstyr skal der anvendes og hvordan dokumenteres installationerne – Find svarene på dette kursus.

Alt dette for du mulighed for at debattere med en af markedets bedste ATEX eksperter.

Hovedemner
Introduktion til installationsregler i gas- og støvområder. Herunder:

 • Loopberegning
 • Installation af kabler
 • Zoneklassifikation
 • Udvidet APV (eksplosionssikringsdokument)
 • Relevante standarder
 • Krav til mærkning af materiel
 • Videreuddannelse/vedligehold af viden
 • Praktiske eksempler – meget gerne konkrete og med udgangspunkt i kursisternes hverdag

Målgruppe
Kurset henvender sig til medarbejdere i virksomheden, der bygger maskiner eller installerer materiel, som skal anvendes i områder med eksplosionsfare. Kurset henvender sig også til dem, der måske allerede arbejder i eksplosionsfarlige områder uden at vide det.

Kursisternes faglige baggrunde er som oftest:

 • Elinstallatører
 • Automatikmekanikere
 • Svagstrømsingeniører
 • Stærkstrømsingeniører
 • Maskinmestre
 • Sikkerhedsledere

Forudsætninger
Kursisten har arbejdsopgaver på et kraftværk, et raffinaderi, en medicinalvirksomhed, en sukkerfabrik, en korn- og foderstof-virksomhed, rensningsanlæg, en trævarervirksomhed eller andre steder hvor der kan være eksplosionsfare på grund af gas eller støv.

Udbytte
Efter kurset vil man have et bredt kendskab til de direktiver, standarder og metoder der gælder i forbindelse med installation og brug af udstyr i eksplosionsfarlige områder.

Start typing and press Enter to search