Emerson 2320 – Instrumentering og procesovervågning

Dette kursus er designet til personer, der er ansvarlige for udvælgelse og installation af instrumenter i procesanlæg i produktionsvirksomheder, fødevareindustrien og olie & gas og offshore.
På dette 3.dags kursus arbejder vi med forskellige former for processer, som involverer instrumentering, der kan måle f.eks. tryk, temperatur, niveau og flow.
Kurset er en kombination af teori og praktisk hands-on øvelser, hvor man tager udgangspunkt i virkelige produktionsmiljøer.

Den teoretiske viden omhandler måleteknologier inden for flow, tryk, temperatur og niveau, hvor vi via beregninger finder frem til at vælge korrekt materiale og verificerer, at målingerne er korrekte.
Den praktiske del af kurset foregår med Emerson instrumenteringskuffert, med bl.a. instrumenter fra Rosemount.

Hovedemner

 • 4-20 mA elektriske målekredsløb
 • Tryktransmittere
 • Trykmålere
 • Temperaturtransmitter
 • Temperaturmålere
 • Analoge transmittere
 • Smart transmittere
 • HART kommunication protokol
 • Field Communicator
 • DP tryktransmitter (differentiale)
 • Magnetisk Flowtransmitter
 • Vortex Flowtransmitter
 • Retningsbestemt radar niveauføler
 • Berøringsfri radar niveauføler

Målgruppe

Industri-elektriker, Instrumenteringstekniker, Teknisk chef, Produktionschef

Udbytte

Efter kurset vil kursisten være i stand til at udvælge instrumentering til at udføre en simpel procesovervågning. Kursisten vil være klædt på til at foretage en indregulering og programmering af instrumenteringer via Field Communicator.
Kursisten vil have kendskab til forskellige fejlmuligheder og udfordringer i forhold til installation.

Forudsætninger

Vi forventer, at deltagerne har et grundlæggende kendskab til proces- og industrimiljøer.
Et grundlæggende kendskab til instrumentering vil være en fordel men ikke et krav for at deltage på kurset. Niveauet på kurset fastsættes ud fra sammensætningen på holdet

Bemærkninger
 • Du skal medbringe PC med Windows 7 eller 10.
 • Du skal have administrator rettigheder

Start typing and press Enter to search