Internet of Things – Buzzword eller virkelighed (AU)

IoT er blevet langt mere tilgængelig inden for de seneste par år. IoT er enheder på internettet som f.eks. bygninger, dimser og køretøjer, som ikke er traditionelle computere, men alle sammen indeholder de elektronik, sencorer, CPU, software og internetforbindelse.
Du kommer til at arbejde med Arduino som platform. Du vil være i stand til at udvikle, rådgiv og implementere IoT-løsninger.

Kurset vil bygge på en legende tilgang til emnet, med stor frihed for den enkelte til at have indflydelse på de enkelte projekters indhold.

  • Sensorer og aktuatorer
  • Signalbehandling
  • Protokoller og sikkerhed
  • Programmering af single board computer
  • Sammenhæng mellem dataopsamling, cloud, etik og lovgivning
  • Forretningsforståelse og arkitektur.

Bliv værdifuld for din virksomhed
Du vil være i stand til at fungere som en intern rådgiver i IoT-løsninger. Både i forhold til udvikling og implementering, databehandling og etik, og forretning.
Du kan designe og implementere embedded hardware og software, der kan kommunikere indbyrdes om at løse en fælles opgave og med internettet for at opsamle og anvende data.


Varighed

Uddannelsen strækker sig over 6 undervisningsdage og afsluttes med en mundtlig eksamen på 7. dagen.
Undervisningen starter kl. 09.00 og slutter kl. 16.00.

Uddannelsen løber over 6 dage + 1 eksamensdag

Udbytte
Du får en grundlæggende forståelse for opbygning af løsninger, og det gælder både den basale elektronik og applikationsniveauerne. Du får viden om datahåndtering i forbindelse med IoT, herunder sikkerhed, lovgivning og etik. Og sidst men ikke mindst får du indblik i og forståelse for den forretningsmæssige brug af IoT.


Praktiske oplysninger

Her finder du vejledning om godtgørelse og oplysning om mulighed for eventuelt at søge tilskud via kompetencefonden.


SVU-godtgørelse

Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) er en uddannelsesstøtte, der giver dig mulighed for at efter- eller videreuddanne dig i arbejdstiden.
Enten får du SVU som kompensation for din løn – eller også får din arbejdsgiver SVU som erstatning for din arbejdskraft. SVU-satsen er for 2018 516 kr. pr. dag. Du kan læse mere på www.svu.dk


Kompetencefonde

På www.kompetencefonde.dk. kan du læse, om din virksomhed og medarbejder kan søge tilskud til kurserne.

Der kan søges om tilskud til deltagerbetaling, transport og ophold forbundet med kurset og til løn under kurset. Kompetencefonden dækker 85 pct. af medarbejderens løntab under kurser. Det er en betingelse for tilskuddet, at virksomheden ikke udbetaler løn til den ansatte under kurset.

Få 40.000 kroner til videreuddannelse
Hvis du er faglært eller ufaglært, har du nu mulighed for at få betalt din videreuddannelse på akademi- og diplomniveau med op til 10.000 kr. pr. år. Det vil sige, at du deltager GRATIS på uddannelsen, hvis den koster op til 10.000 kr.

Den mulighed gælder fra 1. august 2018 og fire år frem. Du kan altså være heldig at få betalt videreuddannelse for 40.000 kr. i alt.
Pengene kommer fra Omstillingsfonden og kan bruges til at betale for korte fag og længere uddannelsesforløb på op til 10.000 kr. om året.

Fonden uddeler i alt 65 millioner kr. pr. år i alle fire år, og de fordeles efter ’først til mølle princippet.
Så hvis du har planer om at videreuddanne dig eller bygge videre på en akademi- eller diplomuddannelse, er det nu, du skal slå til.
Du kan få del i fonden uanset, om du er ansat i en offentlig eller en privat virksomhed.

Start typing and press Enter to search