Ledelse i praksis (AU)

Ledelse i praksis er for både ny og erfarne ledere, som ikke har nogen officiel lederuddannelse. Du vil igennem forløbet blive tildelt nogle værktøjer og trænet i at bruge dem i forskellige virkeligheds scenarier.

Du forbedrer din evne til effektivt at analysere de enkelte situationer, og du kan nemt omsætte værktøjerne fra uddannelsen til brug i din daglige ledelse af medarbejdere. Det bliver uundværlig viden i din praktiske ledelse på jobbet, og du vil hurtigt se mærkbare resultater.

Du lærer om:

  • Lederstile og lederroller
  • Motivation
  • Situationsbestemt ledelse
  • Personlig planlægning og delegering
  • Kommunikation
  • Konflikthåndtering
  • Værdi for virksomheden
  • Du bidrager til bedre kommunikation og færre konflikter i dagligdagen
  • Du styrker virksomhedens konkurrenceevne ved at arbejde bevidst med ledelse og udvikling
  • Du øger medarbejdertilfredsheden og effektiviteten ved at motivere og udvikle medarbejderne

 

Forudsætninger
Du skal have en gymnasial uddannelse, en grunduddannelse for voksne (GVU), en relevant erhvervsuddannelse (EUD) eller relevant uddannelse på tilsvarende niveau samt minimum 2 års relevant erhvervserfaring for at blive optaget.
Herudover optager vi ansøgere, der har andre uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles med adgangskravene. Desuden ansøgere der efter en individuel kompetencevurdering vurderes at have realkompetencer, der svarer til adgangskravene.

 

Varighed
Uddannelsen strækker sig over 6 undervisningsdage og afsluttes med en mundtlig eksamen på 7. dagen.
Undervisningen starter kl. 09.00 og slutter kl. 16.00.
Studieforberedende pakke (E-læring)
Sammen med uddannelsen får du også kurset Indledende studieforberedelse – Studieforberedende pakke (E-læring). På kurset Indledende studieforberedelse, Studieforberedende pakke (E-læring) får du hjælp til at komme godt i gang med dit studie, din projektskrivning, så du kan imødegå de krav, du vil møde på studiet.

Du kan læse mere om pakken under kategorien Ledelse og udvikling / Indledende studieforberedelse – Studieforberedende pakke.
Ønsker du ikke at modtage den studieforberedende pakke, skal du kontakte os på telefon 7652 7448.


Praktiske oplysninger
Her finder du vejledning om godtgørelse og oplysning om mulighed for eventuelt at søge tilskud via kompetencefonden.


Omstillingsfonden
Statens omstillingsfond kan understøtte uddannelsen med op til 10.000 kr pr. medarbejder, hvis han lever op til følgende krav. Læs mere her

 

SVU-godtgørelse
Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) er en uddannelsesstøtte, der giver dig mulighed for at efter- eller videreuddanne dig i arbejdstiden.
Enten får du SVU som kompensation for din løn – eller også får din arbejdsgiver SVU som erstatning for din arbejdskraft. SVU-satsen er for 2018 516 kr. pr. dag. Du kan læse mere på www.svu.dk


Kompetencefonde
På www.kompetencefonde.dk. kan du læse, om din virksomhed og medarbejder kan søge tilskud til kurserne.

Der kan søges om tilskud til deltagerbetaling, transport og ophold forbundet med kurset og til løn under kurset. Kompetencefonden dækker 85 pct. af medarbejderens løntab under kurser. Det er en betingelse for tilskuddet, at virksomheden ikke udbetaler løn til den ansatte under kurset.

Start typing and press Enter to search