AB Forenklet

Download kursusbeskrivelse

Ved at bruge AB Forenklet til de mindre opgaver, får du lettere ved at lave præcise aftaler.

Hovedpunkter:

Kurset er for dig, der gerne vil have indblik i de vilkår, der gælder for både små og store byggesager efter AB Forenklet.
På kurset får du en gennemgang af alle de væsentlige områder i AB Forenklet. Derudover fremhæver vi de væsentligste forskelle mellem AB 18 og AB Forenklet, så du bliver mere bevidst om, hvornår du med fordel kan bruge hvilket aftalesæt i dine byggesager.

Du får: 

 • Et overblik over AB Forenklets struktur og indhold, så du bedre kan navigere i vilkårene, når du skal lave aftaler.
 • En øget bevidsthed om, hvilke rettigheder og forpligtelser bygherren og entreprenøren har over for hinanden.
 • En overordnet gennemgang af bestemmelserne i AB Forenklet.
 • De væsentligste forskelle til AB 18.
 • Et indblik i de nye regler om konflikttrappen, som skal hjælpe dig med nemmere og hurtigere at få løst de tvister, der evt. måtte opstå.

AB Forenklet er til brug ved bygge- og anlægsarbejder, som er relativt simple ift. omfang, tid og økonomi eller relativt enkle ift. arbejdets karakter eller organisering.Du får gennemgået reglerne i AB forenklet – og med fokus på:

 • Hvordan du med AB Forenklet kan undgå alt for omfattende aftaler, hvor de ikke er nødvendige
 • Hvordan du kan spare administrativt arbejde
 • Hvordan du med AB Forenklet sikrer, at der bliver indgået aftaler, hvor man ellers let ville undlade det, fordi man finder AB’erne for omfattende.
 • Og at aftalerne der indgås er præcise og tilstrækkelige, så man undgår konflikter, der kan komme, hvis man ikke har en fyldestgørende aftale.
 • Du får overblik over, hvad aftaler baseret på AB Forenklet betyder for dig og dine samarbejdspartnere ift., hvis I bruger AB 18 – eller slet ikke bruger AB-systemet.

Du hører herunder bl.a. om:

 • Hvad er formålet med de forenklede aftalevilkår?
 • Hvad er forskellene i praksis til AB 18 – og til slet ikke at have aftaler gennem AB
 • Hvornår kan du med fordel bruge AB Forenklet i stedet for AB?
 • Hvordan gør man?
 • Hvad skal du være særligt opmærksom på?
 • Hvad gælder alligevel – og hvornår?

Udbytte

 • Du får overblik over anvendelsesområdet og fordelene ved AB Forenklet i forhold til AB 18
 • Du ser, hvordan du kan sikre nyttige aftaler på den mest enkle måde uden at bruge for meget administrativ tid
 • Du vil efter kurset med større sikkerhed kunne vælge og anvende AB forenklet i forbindelse med tilbudsafgivelse og afvikling af en entreprise, som alternativ til AB 18.

Målgruppe og forudsætninger
Små og mellemstore entreprenører og håndværksmestre, deres bygherrer og rådgivere.
Et minimumskendskab til AB 18 er fordelagtigt, men ikke nødvendigvis en betingelse.

Kurset er til dig, der er praktiker, herunder projektleder, overmontør, underleverandør, beregner, ingeniører, der har behov for et bedre kendskab til AB 18 og ABT 18, der erstatter AB 92 og ABT 93

Start typing and press Enter to search