Chat with us, powered by LiveChat

Byggeriets hverdagsjura – AB 18 og ABT 18

Få en komplet forståelse for de juridiske regler, der regulerer udbud og forholdet mellem bygherren og entreprenøren.

Du får også en helt opdateret version med de nye regler unden for bla. AB18 reglerne.

Hovedpunkter:

Aftaleindgåelse:
Herunder gennemgår vi følgende:

 • Tilbud
 • Vedståelsesfrist
 • Accept
 • Uoverensstemmende accept
 • Forhandling
 • Fortolkning,
 • Kontrakt,
 • Fuldmagt
 • Ugyldighed

Tilbudsundhentningsloven:
Herunder gennemgår vi følgende:

 • Anvendelse
 • Generelle principper
 • Licitation
 • Underhåndsbud
 • Kort om udbudsloven

Entrepriseret:
Herunder gennemgår vi følgende:

 • Udbud og tilbud
 • Sikkerhedsstillelse
 • Forsikring
 • Risiko
 • Ændringer
 • Forudsete forhold
 • Tilsyn
 • Byggemøder
 • Tidsfristforlængelse
 • Erstatning/dagbod/ godtgørelse
 • 1- og 5-års eftersyn
 • Eftersyn
 • Arbejdets standsning
 • Syn og skøn
 • Sagkyndig beslutning og voldgift
 • Vinterbekendtgørelsen

Målgruppe:

Arkitekter, ingeniører og andre teknikere, der beskæftiger sig med udbud og som indgår kontrakter
og har ansvar for tilsyn og administration ved bygge- og anlægsarbejder.

 

Start typing and press Enter to search