Byggeriets hverdagsjura – AB 18 og ABT 18

Byggeriet har fået nye aftalevilkår, som kan tages i anvendelse den 1. januar 2019, og det betyder en række store ændringer i b.la. entrepriseretten.
På vores kursus får du kendskab til de regler og kontraktforhold, som er væsentlige i en byggesag med særlig vægt på indholdet og fortolkningen af AB18 og ABT 18.

3 gode grunde til at deltage på dette AB18 og ABT 18 kursus

 • Du får styr på de grundprincipper og regelsæt, der gælder for de nye entrepriseretlige aftaleforhold
 • Du får indsigt i, hvad der gælder ifm. entreprenørprojektering, projektgennemgang, byggeriets kontraktforhold, projektudvikling, forebyggelse af tvister om tid, økonomi og kvalitet, konflikthåndtering, digitale bygningsmodeller, forsinkelser, aflevering, betaling, sikkerhedsstillelse med mere
 • Du får skærpet opmærksomhed, i forhold til hvor det ofte går galt i praksis – og hvad du kan gøre for at undgå det! Herunder den nye konfliktløsningstrappe.

 

Hovedpunkter:

Aftaleindgåelse:
Herunder gennemgår vi følgende:

 • Tilbud
 • Vedståelsesfrist
 • Accept
 • Uoverensstemmende accept
 • Forhandling
 • Fortolkning,
 • Kontrakt,
 • Fuldmagt
 • Ugyldighed

Tilbudsundhentningsloven:
Herunder gennemgår vi følgende:

 • Anvendelse
 • Generelle principper
 • Licitation
 • Underhåndsbud
 • Kort om udbudsloven

Entrepriseret:
Herunder gennemgår vi følgende:

 • Udbud og tilbud
 • Sikkerhedsstillelse
 • Forsikring
 • Risiko
 • Ændringer
 • Forudsete forhold
 • Tilsyn
 • Byggemøder
 • Tidsfristforlængelse
 • Erstatning/dagbod/ godtgørelse
 • 1- og 5-års eftersyn
 • Eftersyn
 • Arbejdets standsning
 • Syn og skøn
 • Sagkyndig beslutning og voldgift
 • Vinterbekendtgørelsen

Målgruppe:

Kurset er til dig, der er praktiker, herunder projektleder, overmontør, underleverandør, beregner, ingeniører, der har behov for et bedre kendskab til AB 18 og ABT 18, der erstatter AB 92 og ABT 93

Start typing and press Enter to search