Energivejleder uddannelse

Download kursusbeskrivelse

Ofte er der fokus på, om en energibesparelse giver en forbedret økonomi; Svaret er simpelt – der er rigtigt mange energibesparelser, der er økonomisk fornuftige investeringer fra første dag.

Skal du være den god vejleder, der giver kunden fornemmelsen af at gøre det rigtige -både for sig selv og for økonomien?
Du bliver med dette kursus i stand til at fortælle kunden, hvilke besparelsestiltag, der er bedst at foretage først.
– Vil trækken forsvinde, hvis der installeres gulvvarme – eller kommer trækken fra et dårligt isoleret panoramavindue?
– Skal man udskifte kedlen før man hulmursisolerer?

Som energivejleder bliver du i stand til, at give kunden et godt overblik over, hvilke fordele fx en kedeludskiftning giver.

I den eksisterende bygningsmasse ligger der et stort energisparepotentiale som du som energivejleder kan være med til at realisere. Byd ind med din egne erfaringer, og drøft aktuelle problemstillinger med de andre kursister og eksperterne ingen for området.

På kurset, tages der udgangspunkt i energihåndbogen hvor du vil, få indsigt i og lejlighed til gennem cases og eksempler at arbejde med en række forslag til energispareløsninger. Du vil desuden blive opdateret på de væsentligste bygnings- og installationstekniske områder.

Udbytte
Du får en ny og bredere viden, der sammen med din bygnings- og installationstekniske viden åbner op for nye løsningsmuligheder på energieffektiviserings- og energibesparelsesområdet

Målgruppe
El- og vvs-installatører, som beskæftiger sig med bygningens energitekniske installationer.

Forudsætninger
Du har en baggrund inden for byggeområdet.

Varighed
Tre sammenhængende dage, hvor de to første består af teori/case/øvelser og diskussion med grundlag i energihåndbogen. På tredjedagen gennemføres praktiske øvelser i udvalgte bygninger med henblik på indøvning og forankring af håndbogens eksempler på energiløsninger.

Undervisnigen varetages af Teknologisk institut

Start typing and press Enter to search

spot installation