Modul 1: Grundlæggende VVS-tekniske beregninger (10 ECTS point)

 

Du lærer om dokumentation af installationer, om den nødvendige software til brug ved tegning og dokumentation af installationer samt grundlæggende matematik og teknisk beregning af VVS-anlæg ved hjælp af relevante og tidssvarende matematiske og discipliner og værktøjer.

Du lærer om dokumentation af installationer, om den nødvendige software til brug ved tegning og dokumentation af installationer samt grundlæggende matematik og teknisk beregning af VVS-anlæg

 

Optagelseskrav

For at blive optaget på AU i VVS-installation, skal du have en af følgende uddannelser:

  • Relevant erhvervsuddannelse, som i denne sammenhæng er Smedeuddannelsen (med specialer) eller VVS-uddannelsen
  • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Derudover skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring. Den erhvervserfaring du har opnået i dit uddannelsesforløb tæller med som relevant erhvervserfaring.

Hvis du ikke opfylder kravene, kan du muligvis optages på baggrund af en realkompetencevurdering.

For at få adgang til et eller flere fagmoduler på akademiuddannelsen i VVS installation skal du have gennemført en relevant adgangsgivende uddannelse. Følgende uddannelser er relevante i denne sammenhæng:

  • Smedeuddannelsen (med specialer)
  • VVS-uddannelsen

Adgang kan ligeledes gives til indehavere af en grunduddannelse for voksne (GVU eller EVU) inden for de samme fagområder som bekrevet herover.

Start typing and press Enter to search