Valgfag 4: Varmeinstallation bolig (5 ECTS point)

Du lærer at anvende metoder til at beregne og dokumentere boligers varmetab og energibehov samt at etablere og varetage drift og vedligeholdelse af mindre varmeanlæg med tilhørende automatik.

Du bliver desuden i stand til at vurdere forskellige varmeinstallationer til boliger og vælge relevante og tidssvarende løsninger samt udarbejde og formidle løsningsforslag til samarbejdspartnere.

 

Optagelseskrav

For at blive optaget på AU i VVS-installation, skal du have en af følgende uddannelser:

Relevant erhvervsuddannelse, som i denne sammenhæng er Smedeuddannelsen (med specialer) eller VVS-uddannelsen
En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående
Derudover skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring. Den erhvervserfaring du har opnået i dit uddannelsesforløb tæller med som relevant erhvervserfaring.

Hvis du ikke opfylder kravene, kan du muligvis optages på baggrund af en realkompetencevurdering.

Start typing and press Enter to search