Online Salgs- og kundemøder for håndværksvirksomheder

 

Virtuelle møder og aktiviteter har under Covid-19 epidemien udviklet sig til en accepteret måde at mødes på. Hvilket åbner for nye muligheder for effektivisering af hverdagen i en håndværksvirksomhed.

Vi skal tage det bedste fra denne periode, og implementere det i vores nye hverdag, når vi igen kommer tilbage til normalen – også kaldt ”the new normal”. F.eks. kan vi erstatte nogle fysiske koordineringsmøder, projektmøder, salgsopfølgning osv. Hvilket vil kunne spare os fra en masse transporttid og anden form for almindelig spildtid.

Det betyder dog, at vi må tilpasse vores mødekommunikation, så vi ikke bare afholder fysiske møder digitalt – med dårlige møder som konsekvens. Det er en disciplin, som man skal lære at mestre, og her tænkes der ikke kun på teknikken. Det er en samlet pakke lige fra præsentationsmateriale til hvordan man fremtoner i mødet.

Du får:

  • Indsigt i, hvilke tekniske muligheder der findes inden for online formidling med særlig vægt på Microsoft Teams
  • Introduktion til kommunikation og retoriske virkemidler
  • Skabe og opbygge den rette præsentation
  • Redskaber til at styrke din online gennemslagskraft med inddragelse af krop og stemme
  • Træning i at skabe nærvær og engagement gennem skærmen
  • Test af dine egenskaber via et online fiktiv kundemøde, med efterfølgende feedback og sparring

Teknik og praktik
Du introduceres til de mest gængse digitale mødeprogrammer. Endvidere får du en grundig gennemgang af Microsoft Teams – som kan videreføres til din egen hverdag. Du lærer at udnytte mediets mange anvendelsesmuligheder, såsom at lave en professionel mødeindkaldelse, der bidrager til bedre præsentationer og møder. Desuden får du indsigt i faldgrupper og de mange muligheder, som digitale møder byder på.
Kommunikation; retoriske grundbegreber og gennemslagskraft
Du bliver præsenteret for effektive kommunikationsformer og værktøjer, du kan bruge under digitale møder, som motivere og skaber medinddragelse hos mødedeltagerne. Du lærer, hvordan du på digitale platforme faciliteter god relations-skabelse til og mellem deltagerne.
Få ligeledes indsigt i, hvordan du bruger din krop og din stemme optimalt under digitale møder. Du bevarer energien, så din stemme er behagelig at lytte til.

Udbytte

  • Du får stærke redskaber til at forberede og afholde digitale møder, så du bringer deltagerne sikkert igennem dagsordenen
  • Du lærer at skabe effektive, levende møder, hvor deltagerne er opmærksomme og aktivt deltagende
  • Du styrker dine evner inden for præsentationsteknik på digitale møder

Varighed:
1 dags online undervisning
En dag med online undervisning, hvor vi både gennemgår teori og afprøver det i praksis ud fra ovenstående agenda.
30 min. individuelt online møde

Herudover får hver deltager muligheden for at afholde et individuelt fiktivt online møde af en varighed på 30 minutter. Her får du feedback på din online præstation – med alt hvad det indebærer.

Start typing and press Enter to search