Dennis Jeppesen, M.Sc. Sales Director Solar Climate & Renewable

Medlem af Folketinget Venstre, energi- og forsyningsordfører. Carsten vil med sin brede politiske erfaring fra såvel folketinget som virket som borgmester give et indblik i de udfordringer, Danmark står overfor mht. den grønne omstilling.

Carsten Kissmeyer, 

Dansk Energi har stor indflydelse på beslutningerne, der tages omkring den grønne omstilling i Danmark.

Helle Juhler Verdoner, Branchechef Dansk Energi

Jacob har igennem en lang årerække undervist og certificeret installatører indenfor bl.a. kølelovgivning og VE-installatøruddannelsen.

Senior specialist – KMO og VE-installatør, underviser Solar Skolen.

Jacob Mortensen, 

I brancheorganisationen TEKNIQ Arbejdsgiverne arbejder de for at sikre de tekniske installatører og metalindustri-virksomhederne optimale rammer for at drive deres virksomheder.

Simon Rasmussen, Underdirektør Tekniq Arbejdsgiverne

Dansk Energi er en erhvervs- og interesseorganisation for energiselskaber i Danmark. Dansk Energi har stor indflydelse på beslutningerne, der tages omkring den grønne omstilling i Danmark.

Forsknings- og teknologidirektør Dansk Energi

Jørgen Christensen, 

Fra politisk side har man ønsket at understøtte udskiftningen af fossile brændsels-kilder med vedvarende energikilder. Dette er gjort gennem en række tilskudspuljer inden for både erhvervs- og privatsegmentet.

Steffen Grundsø Hansen, Fuldmægtig / Advisor, Energistyrelsen

At kunne agere fremfor at reagere og forudsige behov på forskellig vis bliver en væsentlig del af varmepumpe-markedet. Netop dette vil Enrique fortælle os mere om og hvilke planer de har på området med Europæiske briller.

Managing Director, Panasonic Europe

Enrique Vilamitjana

Varmepumperne spiller i dag en væsentlig rolle i det intelligente hjem og specielt styringen efter behov. Henrik vil introducere os til denne verden..

Henrik Holen, CEO og CO-Founder, Viva Labs AS.

Kom til varmepumpensdag 2022

Solar inviterer kunder og andre til konference
om varmepumpens rolle i den grønne omstilling.

Arrangementet bliver afholdt i samarbejde med Panasonic.

Arrangementet er åbent for alle, dog er der begrænset antal pladser, det er derfor først til mølle med tilmelding.

Den 20. januar 2022 afholder vi årsmøde om varmepumpemarkedet, og det der er vigtigt for dig og din forretning.

Konferencen er for alle vores nuværende og kommende kunder, rådgivere, arkitekter, bygherrer og andre professionelle med interesse for varmepumpers rolle i den grønne omstilling.

 • Du bliver opdateret på den nyeste viden, så du er på forkant og kan rådgive dine kunder.
 • Du får viden om de nyeste markedstrends
 • Du får overblik over den nyeste lovgivning inden for bl.a. tilskudspuljer og kølemidler
 • Du møder vigtige aktører i den grønne omstilling
 • Du får mulighed for at netværke – og møder dine kollegaer i branchen.

Agenda

Klik her for at se det fulde program
 • 8.30 -9.00 Morgenkaffe
 • Velkomst ved Salgsdirektør Dennis Jeppesen, Solar Danmark A/S
 • Klimapolitik 2022: Indlæg v/Carsten Kissmeyer  Medlem af folketinget, Venstre energi og forsyningsordfører
  • Status ift. 70% af målsætningen
  •  Varmepumpernes rolle frem mod 2030
  • Syn på markedsudviklingen og fremtidsperspektiverne
 • Status anno 2021 v/Branchechef Helle Juhler Verdoner, Dansk Energi
  • Hvor mange varmepumper er solgt og installeret?
  • Hvilke type varmepumer er på markedet nu, og hvilke varmepumper vil vi se i en nær fremtid?
  • Hvem sælger disse produkter og vinder markedet?
 • Lovgivning omkring kølemidler v/Senior Specialist Jacob Mortensen, Solar Skolen
  • Generelt omkring lovgivningen (10 kg regel / F–gasforordningen)
  • Hvilken indflydelse får dette på valget af varmepumper i DK?
 • Status på tilskudsordningerne v/Steffen Grundsø Hansen, Fuldmægtig / Advisor, Energistyrelsen
  • Virker de efter hensigten?
  • Hvordan ser markedet ud efter 2021?
 • Pause og frokost
 • Den grønne omstillings betydning for el-infrastrukturen v/Forsknings- og teknologidirektør Jørgen Christensen, Dansk Energi
  • Hvad kræves der af forsyningsnettet fremadrettet?
  • Hvad koster strømmen, og hvor er det fordelagtigt af bruge strømmen?
 • VE Installatøruddannelsen v/Underdirektør Simon Rasmussen, Tekniq
  •  Virker den efter hensigten?
  • Fremtidsperspektiv for ordningen
 • Kundecases – Privat & Erhverv
  • CASE: digital tilgang til kundehåndtering. Virker det?
  • CASE: varmepumper i erhvervsbygninger er oversete. Hvad er løsningen?
 • Det intelligente hjem v/Enel X
  • Varmepumpens rolle
  • Fremtidige styringsscenarier
  • Er varmepumpen det nye batteri?
 • Panasonic fremtidsperspektiv v/Managing Director Enrique Vilamitjana, Panasonic
  • Globalt perspektiv
  •  Service & vedligehold samt evnen til at forudsige behov
 • Spørgerunde & dialog / opsamling v/Salgsdirektør Dennis Jeppesen, Solar Danmark A/S

 

15.00             Tak for i dag og kaffe

Sted og tidspunkt

Arrangementet er på Trinity Konference Center, Fredericia.
20. januar 20.22 kl. 8.30-15. Herefter byder vi på en kop kaffe og kage.

 

Følg Klima & Energi på LinkedIn

Arrangementet er GRATIS.

Varmepumperne spiller i dag en væsentlig rolle i det intelligente hjem og specielt styringen efter behov. Henrik vil introducere os til denne verden..

Henrik Holen, CEO og CO-Founder, Viva Labs AS.

At kunne agere fremfor at reagere og forudsige behov på forskellig vis bliver en væsentlig del af varmepumpe-markedet. Netop dette vil Enrique fortælle os mere om og hvilke planer de har på området med Europæiske briller.

Managing Director, Panasonic Europe

Enrique Vilamitjana

Fra politisk side har man ønsket at understøtte udskiftningen af fossile brændsels-kilder med vedvarende energikilder. Dette er gjort gennem en række tilskudspuljer inden for både erhvervs- og privatsegmentet.

Steffen Grundsø Hansen, Fuldmægtig / Advisor, Energistyrelsen

Dansk Energi er en erhvervs- og interesseorganisation for energiselskaber i Danmark. Dansk Energi har stor indflydelse på beslutningerne, der tages omkring den grønne omstilling i Danmark.

Forsknings- og teknologidirektør Dansk Energi

Jørgen Christensen, 

I brancheorganisationen TEKNIQ Arbejdsgiverne arbejder de for at sikre de tekniske installatører og metalindustri-virksomhederne optimale rammer for at drive deres virksomheder.

Simon Rasmussen, Underdirektør Tekniq Arbejdsgiverne

Jacob har igennem en lang årerække undervist og certificeret installatører indenfor bl.a. kølelovgivning og VE-installatøruddannelsen.

Senior specialist – KMO og VE-installatør, underviser Solar Skolen.

Jacob Mortensen, 

Dansk Energi har stor indflydelse på beslutningerne, der tages omkring den grønne omstilling i Danmark.

Helle Juhler Verdoner, Branchechef Dansk Energi

Medlem af Folketinget Venstre, energi- og forsyningsordfører. Carsten vil med sin brede politiske erfaring fra såvel folketinget som virket som borgmester give et indblik i de udfordringer, Danmark står overfor mht. den grønne omstilling.

Carsten Kissmeyer, 

Dennis Jeppesen, M.Sc. Sales Director Solar Climate & Renewable

Start typing and press Enter to search