Bæredygtig Byggeri – Introduktion

Download kursusbeskrivelse

Alle taler om det – og det er de færreste byggerier, der ikke har krav om det i en eller anden form. Men hvad er bæredygtigt byggeri egentlig for en størrelse? Og hvordan forholder man sig til det?

Fra begyndelsen af 2023 sætter lovkrav i bygningsreglementet fokus på klimaberegninger og bæredygtighed i nye bygninger. Fra EU kommer der løbende krav om dokumentation og rapportering for bæredygtighed, som får betydning for hele byggeriets værdikæde. Og derudover er der stor udvikling i de frivillige certificeringsordninger som eksempelvis DGNB og Svanemærket, som bliver anvendt af både private og offentlige bygherrer.

De bæredygtige initiativer og krav i byggeriet er i hastig udvikling i disse år. Der er ingen tvivl om, at de driver en markant forandringsproces i branchen, som vil få betydning for alle led i værdikæden. Det er vigtigt at forberede sig på de meget omfattende dokumentationskrav, som bliver en integreret del af byggeprocessen fremadrettet.

Det handler om dokumentation ift. materialer og processer ift. bygningen. Men det handler også om dokumentation for, hvordan virksomheden arbejder med bæredygtighed ift. eksempelvis affaldshåndtering og firmabiler, når der søges om finansiering i banken.

Hovedemner på kurset:

 •  Introduktion til det bæredygtige byggeri – trends og udvikling
  • Hvad er bæredygtigt og hvorfor er det vigtigt?
  • Kundernes fokus på bæredygtighed
  • Oversigt over diverse mærkningsordninger i byggeriet
 • Introduktion til Klimakrav i bygningsreglementet
  • Hvad betyder kravene i praksis?
  • Betydning for det udførende led
  • Krav til materialeproducent og distributør
  • Dokumentation og rapportering
  • Gode råd og vejledning
 • Introduktion til DGNB
  • Hvad betyder kravene i praksis?
  • Betydning for det udførende led
  • Krav til materialeproducent og distributør
  • Dokumentation og rapportering
 • Gode råd og vejledning
  • Introduktion til Svanemærket
  • Hvad betyder kravene i praksis?
  • Betydning for det udførende led
  • Krav til materialeproducent og distributør
  • Dokumentation og rapportering
  • Gode råd og vejledning
 • Hvordan bliver min virksomhed mere bæredygtig?
  • Kundernes og bankens fokus på Code of Conduct
  • Bæredygtige tiltag i hverdagen
  • Bæredygtighedspolitik for virksomheden
  • Materialevalg og fleksible løsninger
  • Affaldshåndtering
  • Attraktiv arbejdsplads med et stærkt brand

Udbytte
Kurset giver et overordnet indblik i bæredygtigt byggeri, som gør det nemmere at forholde sig til lovkrav og gå til opgaver, hvor der er krav om certificering. Derudover giver kurset konkrete værktøjer og inspiration til, hvordan man kan forberede sin virksomhed og sine arbejdsprocesser på de omfattende krav om dokumentation.

Kompetencekrav
Der stilles ingen krav til kompetenceniveau for deltagerne. Det vil være en fordel at være tilknyttet installationsbranchen, da kurset tager udgangspunkt i byggebranchen med specifikt nedslag i El og VVS-området.

Et skræddersyet tilbud?
Har du brug for at afholde et lukket kursus for dine medarbejdere? Så laver vi gerne den helt rigtige løsning og sender den rette underviser ud til jeres virksomhed.

Start typing and press Enter to search