Se og måle lys

Vi kan ikke se uden lys. Det påvirker vores humør, rummets effekt og bestemmer vores biologiske rytme. Men vi kan også måle det. Tekniske beskrivelser er nødvendige for projektering med kunstigt lys. For at opnå god belysning skal det at se, opfatte og måle lys være tæt forbundet.

På dette kursus vil vi gå dybt ind i, hvordan øjet er opbygget, og hvordan det behandler visuelle stimuli. Desuden vil du lære, hvordan V(λ)-kurven skabes, hvad den beskriver, og hvorfor den er nødvendig for den tekniske beskrivelse af lys. Vi genopfrisker også de grundlæggende lystermer og forklarer deres betydning for det daglige arbejde med lys.

Derefter går vi i praktisk mode: vi viser forskellige lysmålinger i praksis, og derefter er det jer, der i grupper foretager diverse målinger og drager jeres konklusioner ud fra det, I måler. Resultaterne præsenteres til sidst for alle grupper, og der sammenlignes målinger og diskuteres!

Kurset understøtter ELE*-læringsmålet Fotometriske målinger.
*: European Lighting Expert

Program

  • Grundlæggende oplysninger og sammenhænge
  • Nødvendigheden af at sammenkæde perception og måling
  • Teknisk beskrivelse af generering af kunstigt lys
  • Rumlig virkning og lys
  • Skab atmosfære og stemning med lys
  • Måling af kunstig belysning
  • Præsentation af måleresultater – diskussion

Forudsætninger for deltagelse i kurset:
Du har deltaget i DCL’s kursus Belysningsteknik | Regler, love og standarder eller har opnået tilsvarende kompetencer på anden vis. Deltagelse i eller tillærte lignende kompetencer, som kan opnås ved deltagelse i DCL’s kurser Projektering, afprøvning og drift af indendørs belysningsanlæg og Projektering, afprøvning og drift af udendørs belysningsanlæg, vil klart være en fordel.

Kurset oprettes ved tilstrækkelig interesse

Start typing and press Enter to search