Byggeriets Hverdagsjura – AB 18 og ABT 18

Download kursusbeskrivelse

Bliv skarp på AB 18, ABT 18 og tilbudsloven! Du får en komplet forståelse for de juridiske regler, der regulerer udbud og forholdet mellem bygherren og entreprenøren.

Få en komplet forståelse for de juridiske regler, der regulerer udbud og forholdet mellem bygherren og entreprenøren.
Du får også en helt opdateret version med de nye regler unden for bla. AB18 reglerne

Hovedpunkter:

 

Aftaleindgåelse:
Herunder gennemgår vi følgende:

 • Tilbud
 • Vedståelsesfrist
 • Accept
 • Uoverensstemmende accept
 • Forhandling
 • Fortolkning,
 • Kontrakt,
 • Fuldmagt
 • Ugyldighed

 

Tilbudsundhentningsloven:
Herunder gennemgår vi følgende:

 • Anvendelse
 • Generelle principper
 • Licitation
 • Underhåndsbud
 • Kort om udbudsloven

 

Entrepriseret:
Herunder gennemgår vi følgende:

 • Udbud og tilbud
 • Sikkerhedsstillelse
 • Forsikring
 • Risiko
 • Ændringer
 • Uforudsete forhold
 • Tilsyn
 • Byggemøder
 • Tidsfristforlængelse
 • Erstatning/dagbod/ godtgørelse
 • 1- og 5-års eftersyn
 • Eftersyn
 • Arbejdets standsning
 • Syn og skøn
 • Sagkyndig beslutning og voldgift
 • Vinterbekendtgørelsen

Målgruppe:

Arkitekter, ingeniører og andre teknikere, der beskæftiger sig med udbud og som indgår kontrakter og har ansvar for tilsyn og administration ved bygge- og anlægsarbejder.

Start typing and press Enter to search