Excel – Udvidet: Store Datamængder

Beskrivelse

Efter endt kursus kan du:

• Håndtere store datamængder fx ved hjælp af opslag, databasefunktioner og makroer.
• Foretage en hensigtsmæssig tilretning af regnearkets brugerflade således, at regnearket kan anvendes effektivt af andre fx anvendelse af låste celler, makroer o.l.
• På baggrund af store regneark, udtrække oplysninger til viderebearbejdning, fx takstberegning, salgsoversigter, lagerstatistikker.

Indhold

• Data
• Excels brugerflade til datahåndtering
• Opret nye kolonner på baggrund af de eksisterende
• Opdel én tabel i flere tabeller
• Makroer
• Beregninger på langs af tabellen

Forudsætninger

Kendskab til oprettelsen af et regneark samt oprettelse af grundlæggende formler.

OBS!

Kurset afholdes online via Teams.

Linket til kurset vil du modtage på mail dagen før kursusstart.
Linket må ikke deles / sendes videre.

Start typing and press Enter to search