Excel – Udvidet: Store Datamængder

Beskrivelse

Efter endt kursus kan du:

• Håndtere store datamængder fx ved hjælp af opslag, databasefunktioner og makroer.
• Foretage en hensigtsmæssig tilretning af regnearkets brugerflade således, at regnearket kan anvendes effektivt af andre fx anvendelse af låste celler, makroer o.l.
• På baggrund af store regneark, udtrække oplysninger til viderebearbejdning, fx takstberegning, salgsoversigter, lagerstatistikker.

Indhold

• Data
• Excels brugerflade til datahåndtering
• Opret nye kolonner på baggrund af de eksisterende
• Opdel én tabel i flere tabeller
• Makroer
• Beregninger på langs af tabellen

Forudsætninger

Kendskab til oprettelsen af et regneark samt oprettelse af grundlæggende formler.

OBS!

Kurset afholdes online via Teams d. 15-06-2023 kl. 09:00 til 12:00.

Linket til kurset vil du modtage på mail dagen før kursusstart.

Start typing and press Enter to search