Akademiuddannelse i VVS-installation

Search
Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Filter by Custom Post Type
Filter by Kategorier
Sikring

Invitation til informationsmøde om VVS-installatøruddannelse

Drømmer du om en VVS installatør uddannelse?

Modul 1: Grundlæggende VVS-tekniske beregninger (10 ECTS point)

Du lærer om dokumentation af installationer, om den nødvendige software til brug ved tegning og dokumentation af installationer samt grundlæggende matematik og teknisk beregning af VVS-anlæg

Modul 2: Sanitet (10 ECTS point)

Du lærer at håndtere og tilrettelægge udførelsen af arbejder på sanitetstekniske forsyningsanlæg

Valgfag 1: Gasfejlfinding (10 ECTS point)

Du lærer at indgå i et tværfagligt samarbejde og vurdere, rådgive og træffe beslutninger i overensstemmelse med gældende love, regler og normer vedrørende gastekniske anlæg med tilhørende automatik.

Valgfag 2: Gasteknisk teori (5 ECTS point)

Du bliver i stand til at håndtere udførelsen af arbejder på gastekniske og varmeanlæg.

Valgfag 3: Kvalitet, sikkerhed og miljø (5 ECTS point)

Modulet giver dig redskaberne til at udvikle, opbygge, implementere, vedligeholde og anvende relevante styresystemer til sikring af kvalitet, sikkerhed og arbejdsmiljø samt miljø i overensstemmelse med gældende lovgivning, regler og branchekrav.

Valgfag 4: Varmeinstallation bolig (5 ECTS point)

Du lærer at anvende metoder til at beregne og dokumentere boligers varmetab og energibehov samt at etablere og varetage drift og vedligeholdelse af mindre varmeanlæg med tilhørende automatik.

Valgfag 5: Varmeinstallation bygninger (5 ECTS point)

Du lærer at anvende de metoder, der bruges til at beregne og dokumentere bygningers varmetab og energibehov.

VVS-installatør – Afgangsprojekt

Afgangsprojektet tager udgangspunkt i uddannelsens fagligt emne. Projektet formuleres således at alle modulers emner inddrages.

Indhold og adgangskrav

Kort om indholdet

Drømmer du om at projektere, rådgive, samt varetage driften af systemer og installationer inden for VVS og gas området, og herved være en vigtig del af den grønne omstilling? Så kunne VVS-installation være noget for dig.

Efter endt uddannelse så kan du varetage rollen som faglig ansvarlig i autoriseret virksomhed.
På uddannelsen lærer du selvstændigt at kunne varetage at dimensionerer, projektere og drifter alle typer af VVS og gas installationer.

Modulerne på uddannelsen er tilrettelagt som en kombination af undervisningsdage og projekter fra din egen hverdag, hvor vi støtter dit forløb gennem løbende sparring. Undervisningsdagene på akademiet fungerer som en blanding af teori og projekter. Vi har et konstant fokus på at uddannelsen fortsat er relevant for erhvervslivet.

 

Hvordan kommer du ind på akademiuddannelsen i VVS-installation?

For at få adgang til et eller flere fagmoduler på akademiuddannelsen i VVS installation skal du have gennemført en relevant adgangsgivende uddannelse. Følgende uddannelser er relevante i denne sammenhæng:

  • Smedeuddannelsen (med specialer)
  • VVS-uddannelsen

Adgang kan ligeledes gives til indehavere af en grunduddannelse for voksne (GVU eller EVU) inden for de samme fagområder som bekrevet herover.

 

Erhvervserfaring er et krav

Ansøger skal desuden have mindst 2 års relevant erhvervserfaring. Med relevant erfaring menes erfaring inden for en relevant branche i forhold til VVS-installationsfaget. Relevant erhvervserfaring der er opnået sideløbende eller under den adgangsgivende uddannelse, medregnes ved optagelse på akademiuddannelsen.

Mulighed for dispensation

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du i visse tilfælde få dispensation. Det sker på baggrund af en realkompetencevurdering. Har du ikke en relevant adgangsgivende uddannelse, skal du være opmærksom på at matematik på niveau C er påkrævet. Læs mere her: Realkompetencevurdering

Uddannelsens opbygning

Akademiuddannelsen i VVS installation består af to obligatoriske moduler (i alt 20 ECTS point) samt fem eller flere valgfrie moduler (i alt 30 ECTS point). Uddannelsen afsluttes med et afgangsprojekt.
Du kan vælge at gennemføre hele uddannelsen, der sammen med to års relevant erhvervserfaring giver et afgangsniveau på 60 ECTS point. Du kan også nøjes med at læse enkelte moduler, der er særligt relevante for dig.

Start typing and press Enter to search