Projektledelse og tekniske entreprisestyring 

Download kursusbeskrivelse

Med Projektledelse og teknisk entreprisestyring får du nye værktøjer og metoder til de daglige opgaver i din installationsvirksomhed. Du kan dermed blive rådgiver og leder på entrepriser.

Faget Projektledelse og teknisk entreprisestyring gør dig klar til rollen som rådgiver og som projekt- eller entrepriseleder. Vi giver dig værktøjerne til at lede installationstekniske projekter og entrepriser. Der tænkes både tværfagligt, men også i forhold til dine opgaver i installatørvirksomheden

Ved at få viden og værktøjer til planlægning og organisering samt ledelse og styring af opgaver, projekter og entrepriser, lærer du at opbygge en effektiv projektorganisation.

 

På modulet lærer du om:

 • Projekt- og entrepriselederens funktion. Dennes opgaver og rolle inklusiv ansvar ved udførelsen af projekter og entrepriser
 • At opbygge en effektiv projektorganisation
 • Relevante love og regler samt ansvar, forpligtelser og rettigheder i forbindelse med entrepriser
 • Moderne kalkulationsmetoder og programmer til prisberegning
 • At anvende projektledelsesværktøjer til at opbygge en projektorganisation
 • At udarbejde udbuds- og tilbudsmateriale

Udbytte
På forløbet vil du lære at organisere, planlægge og styre det daglige arbejde samt entrepriser af en vis størrelse. Her vil du blive i stand til at udarbejde og kommunikere udbuds- og tilbudsmateriale og du vil kunne udregne den rette pris. På den måde øger du chancerne for, at netop DU afgiver det rigtige tilbud.

Niveau
Modulet hører under akademiuddannelsen i EL-installation og kan tages som en del af den fulde akademiuddannelse eller som et enkeltfag. Projektledelse og teknisk entreprisestyring er et valgfrit modul.

Målgruppe
Fagmodulet er for dig, der er beskæftiget med el i forvejen, og som ønsker at udvikle dig fagligt. Hvis du vælger at tage hele el-uddannelsen, har du mulighed for at få el-autorisation

Agenda:

Dag 1: Værktøjskassen (planlægning og styring)

 • Interessenthåndtering (hvem er vores interessenter, og hvordan håndterer vi kommunikationen til dem)
 • Planlægning af projekter (effektiv tidsplanlægning, estimering og opfølgning)
 • Risikohåndtering (håndtering af risici i projektet)

Dag 2: Kommunikation, Mødeledelse og byggejura

 • Kommunikation (hvad er god kommunikation, konstruktiv feedback, autoritet og respekt)
 • Effektive byggemøder
 • Byggejura

Dag 3: Ledelse

 • Forståelse for egen rolle og adfærd (personlig adfærdsprofil/Belbin/DISC)
 • Motivation (Indsigt i, og forståelse for andres handlemønstre og motivation)
 • Konflikthåndtering (kunne imødegå konflikter i opløbet)

Start typing and press Enter to search