Vil du have fingrene i 40.000 kroner til videreuddannelse?

Vi guider dig gerne igennem!

RING HVIS DU HAR SPØRGSMÅL

Fortæl os hvad du mangler, så hjælper vi dig med at få et overblik.

MANGLER DU INFORMATION?

Tilskud

Når du tilmelder dig på en AU uddannelse, kan du have forskellige muligheder, for at søge eller få tilskud, når du tager en efter- eller videreuddannelse.

Bliv klogere på dine muligheder for tilskud til efteruddannelse på denne side.

Omstillingsfonden

Hvad dækker omstillingsfonden over?

Omstillingsfonden giver mulighed for at tage moduler på akademi- eller diplomuddannelser, uden at du skal have penge op af lommen. Er du ufaglært eller faglært har du mulighed for at tilegne dig yderligere kompetencer. Midlerne fra Omstillingsfonden dækker deltagergebyret på både korte og længerevarende moduler med op til 10.000 kr. om året.

Midlerne fra omstillingsfonden fordeles efter ”først-til-mølle-princippet, så skal du have del i de 65 millioner kr. der pr. år bliver fordelt, så det gælder om at være hurtig med ansøgningerne.


Er du kvalificeret?

Du er kvalificeret til Omstillingsfonden, hvis du er:

  • Ufaglært eller faglært – dvs. du har enten en gymnasial uddannelse eller erhvervsuddannelse som højeste uddannelse.
  • Du skal være i job og ansat ved kursusstart. Det betyder, at du skal være ansat på hel- eller deltid i Danmark.

Du kan ikke få denne støtte hvis du har gennemført en dansk videregående uddannelse, dvs. en erhvervsakademiuddannelse, akademiuddannelse, professionsbacheloruddannelse, diplomuddannelse (herunder HD 2. del), bacheloruddannelse eller anden dansk uddannelse på tilsvarende eller højere niveau. (HD 1. del er ikke en videregående uddannelse)


Selvstændig

Selvstændige bliver på nuværende tidspunkt ikke opfattet som ”ansat” og kan derfor ikke modtage tilskuddet.


Hvordan søger du?

Når du tilmelder dig en AU uddannelse ved Solar Skolen, fremsender vi dig en tro og loveerklæring, som du skal udfylde og returnere. Herefter klarer vi resten ifht. at søge ved omstillingsfonden.
Er du tilmeldt et modul i Vejen, kan du søge omstillingsfonden via linket her.

 

Spørgsmål?

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 76 52 74 48 eller via mail på solarskolen@solar.dk

Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU)

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) er en uddannelsesstøtte, der giver dig mulighed for at efter- eller videreuddanne dig i arbejdstiden. Enten får du SVU som kompensation for din løn – eller også får din arbejdsgiver SVU som erstatning for din arbejdskraft. SVU-satsen i 2021 er 520kr pr. dag. Er du deltidsansat, nedsættes støtten forholdsmæssigt.

Du kan bruge SVU på to måder:

  • Du har orlov fra dit arbejde og får SVU, der svarer til dagpengesatsen
  • Du har (studie)orlov og aftaler med din arbejdsgiver, at du får fuld løn under studiet mod at din arbejdsgiver modtager din SVU (refusion).

Kan jeg få SVU?

Du er berettiget til SVU under din efter- og videreuddannelse på VIA, hvis du:

  • er fyldt 25 år
  • er i arbejde
  • er dansk statsborger eller bor i Danmark
  • er optaget på en uddannelse, som er SVU-berettiget*
  • har en aftale om orlov til uddannelse med din arbejdsgiver
  • er studerende på heltid
  • ikke får anden offentlig støtte under uddannelsen.

*Du kan ikke få SVU til de ordinære videregående uddannelser, som man kan få SU til.

 

Hvad kan jeg få SVU til?

Du kan få SVU til:

  • Et 10 ECTS-modul tilrettelagt på max 8,6 uger
  • Et 5-ECTS modul tilrettelagt på max 4,2 uger
  • Et 15 ECTS-modul tilrettelagt på max 13 uger
  • 3 moduler (i alt 25-35 ECTS-point) gennemført sideløbende i ét semester
  • En hel diplomuddannelse (60 ECTS-point) gennemført i løbet af to sammenhængende semestre

 

Spørgsmål?

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 76 52 74 48 eller via mail på solarskolen@solar.dk

Kompetencefonden

VVS Mester og Blue Install

Hvad kan du bruge klip på?

Klik her for at se listen over kurser du kan bruge klip på

  • Der kan bruges klip på alle kurser og uddannelser, som ikke er AU og ECTS pointgivende. (akademiuddannelse)
    • Uddannelsesministeriet tillader ikke, at man sammensætter akademiuddannelser med andre kursustilbud eller kundekoncepter, hvorfor der ikke kan bruges klip på disse.
  • Et klip svarer til ét dagskursus

Spørgsmål?

Har du spørgsmål, eller er du i tvivl om hvor mange klip du har tilbage i indeværende år, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 76 52 74 48 eller via mail på solarskolen@solar.dk

Vel mødt!

Rigtig god fornøjelse og kontakt os endelig hvis du har spørgsmål.

#VidenSkaberVækst

Start typing and press Enter to search