Tilskud

Når du tilmelder dig en akademi uddannelse (AU), har du mulighed for at søge flere forskellige tilskud.

Bliv klogere på dine muligheder for tilskud til efteruddannelse på denne side.

Omstillingsfonden

Hvad dækker omstillingsfonden over?

Omstillingsfonden giver mulighed for at tage moduler på akademi- eller diplomuddannelser, uden at du skal have penge op af lommen. Er du ufaglært eller faglært har du mulighed for at tilegne dig yderligere kompetencer. Midlerne fra Omstillingsfonden dækker deltagergebyret på både korte og længerevarende moduler med op til 10.000 kr. om året.

Midlerne fra omstillingsfonden fordeles efter ”først-til-mølle”-princippet, så skal du have del i puljen, gælder det om at være hurtig med ansøgningen.


Er du kvalificeret?

Du er kvalificeret til Omstillingsfonden, hvis du er:

 • ufaglært eller faglært – dvs. du har enten en gymnasial uddannelse eller erhvervsuddannelse som højeste uddannelse.
 • i job og ansat ved kursusstart. Det betyder, at du skal være ansat på hel- eller deltid i Danmark.

Du kan ikke få denne støtte hvis du har gennemført en dansk videregående uddannelse, dvs. en erhvervsakademiuddannelse, akademiuddannelse, professionsbacheloruddannelse, diplomuddannelse (herunder HD 2. del), bacheloruddannelse eller anden dansk uddannelse på tilsvarende eller højere niveau. (HD 1. del er ikke en videregående uddannelse)


Selvstændig

Selvstændige bliver på nuværende tidspunkt ikke opfattet som ”ansat” og kan derfor ikke modtage tilskuddet.


Spørgsmål?

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 76 52 74 48 eller via mail på solarskolen@solar.dk

Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU)

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) er en uddannelsesstøtte, der giver dig mulighed for at efter- eller videreuddanne dig i arbejdstiden. Enten får du SVU som kompensation for din løn – eller også får din arbejdsgiver SVU som erstatning for din arbejdskraft. SVU-satsen i 2023 er cirka 540kr pr. dag. Er du deltidsansat, nedsættes støtten forholdsmæssigt.
Du kan finde den aktuelle sats via dette link.

Du kan bruge SVU på to måder:

 • Du har orlov fra dit arbejde og får SVU, der svarer til dagpengesatsen
 • Du har (studie)orlov og aftaler med din arbejdsgiver, at du får fuld løn under studiet mod at din arbejdsgiver modtager din SVU (refusion).

Kan jeg få SVU?

Du er berettiget til SVU under din efter- og videreuddannelse, hvis du:

 • er fyldt 25 år
 • er i arbejde
 • er dansk statsborger eller bor i Danmark
 • er optaget på en uddannelse, som er SVU-berettiget*
 • har en aftale om orlov til uddannelse med din arbejdsgiver
 • er studerende på heltid
 • ikke får anden offentlig støtte under uddannelsen

*Du kan ikke få SVU til de videregående uddannelser, som er SU berettiget.

Hvad kan jeg få SVU til?

Du kan få SVU til:

 • Et 10 ECTS-modul tilrettelagt på max 8,6 uger
 • Et 5-ECTS modul tilrettelagt på max 4,2 uger
 • Et 15 ECTS-modul tilrettelagt på max 13 uger
 • 3 moduler (i alt 25-35 ECTS-point) gennemført sideløbende i ét semester
 • En hel diplomuddannelse (60 ECTS-point) gennemført i løbet af to sammenhængende semestre

Spørgsmål?

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 76 52 74 48 eller via mail på solarskolen@solar.dk

Kompetencefonde

Der findes mange forskellige kompetencefonde, derfor kan det være en god idé at undersøge dine muligheder ved din HR-afdeling eller i din overenskomst.

Herunder har vi listet nogle af de mest gængse kompetencefonde:

EVU El- og Vvs-branchens Uddannelsessekretariat
IKUF industriens kompetenceudviklingsfond
Teknisk Landsforbund
Kompetencefondene for Dansk industri, HK Privat og HK Handel
Bygge- og anlægsbranchens udviklingsfond
3F kompetancefond
Den kommunale kompetencefond

Vel mødt!

Rigtig god fornøjelse og kontakt os endelig hvis du har spørgsmål.

#VidenSkaberVækst

Start typing and press Enter to search