Køleteknisk kursus – F-GAS 2 (KMO)

Download kursusbeskrivelse

Kurset er delt op på 2 x 3 dage hvor der aflægges prøve i teori og praktik med de vigtigste emner indenfor varmepumper og klimaanlæg på 6. dagen .
Der gennemgås teori og praktik indenfor varmepumper og klimaanlæg med det formål, at opnå teoretisk og praktisk viden efter EU forordning 2015/2067.

Mellem de 2 x 3 kursusdage forventes det at kursisten foretager selvstudie i udvalgt læremateriale.
Materiale/bøger udleveres i forbindelse med kurset. Der må påregnes ca. 7 dages selvstudium med gennemlæsning af dette materiale.

Der må arbejdes med kølemiddel fyldningsmængder op til 2,5 kg.
Kurset bliver løbende evalueret med skriftlige del-eksamener samt endelig og afsluttende skriftlig eksamen.

Hovedpunkter for teori dagene: 

Dag 1-3:

 • Køleforståelse
 • Miljø
 • Introduktion til varmepumpe/klimaanlæg med køling
 • Opbygning, elementer/komponenter
 • Kredsprocessen
 • Dimensionering og beregninger
 • Gennemgang af I/Log P diagrammer
 • Fejlsøgning
 • Direkte lækagesøgning på anlæg
 • Indirekte lækagesøgning
 • Kendskab til kyotoprotokollen
 • Kendskab til ozonlagseffekt, drivhuseffekt samt hvordan de påvirker vore omgivelser
 • Sundhed og sikkerhedstiltag ved arbejde med fluorcarboner
 • Forskellige kølemiddeltyper, ny udvikling, nye typer
 • Selvstudiumperiode i ca. 7 dage.

Hovedpunkter for praktik dagene:

Dag 4-5:

 • Gennemgang af regler og lovkrav til håndtering af kølemidler
 • Nødvendigt værktøj ved arbejde med køleinstallationer
 • Montagevejledning
 • Tæthedstest med absolut vacuummeter (1 mmbar) og kvælstof-tryktest
 • Praktisk montering af varmepumpe/ airconditioninganlæg
 • Montage og installation, placering af enheder
 • Opgaver på fejlmuligheder, hvordan man undgår emission, hvordan man sikrer bedst mulig tætte anlæg
 • Test på installation
 • Udfyldning af dokumentation ved:
 • Årligt eftersyn
 • Service
 • Igangsætning
 • Information til kunden om vedligeholdelse
 • Tømmeudstyr, beholdere til forurenet kølemiddel
 • Brugsanvisninger for kølemidler
 • Sikkerhedskort, vejkort
 • Der udstedes dokumentation ved gennemførelse af kurset med kursusbevis for gennemgang, information og eksamination af de uddannede elever efter EU bekendtgørelsen 303/2008.

Dag 6: Eksaminering

 • Opsummering af kursusindhold
 • Eksaminering i teoretiske emner
 • Eksaminering i praktiske handlinger

Målgruppe
Kurset henvender sig til alle indenfor el- og vvs-branchen, der arbejder med varmepumper og klimaanlæg, og hvor der skal arbejdes med kølemidler.

Forudsætninger
Det er nødvendigt at have kendskab til de almindelige gældende arbejdsmetoder omkring montage og lodning på området.

På kurset indøves der håndværksmæssige rutiner og teori kombineret med praktisk “hands on”.
Kurset følger EU forordning 2015/2067 (tidligere 303/2008) ud fra fagligt udarbejdet undervisningsmateriale.

Udbytte
Kursisten har efter kurset kendskab til at arbejde med mindre køleanlæg samt en række kølemidler.
Kursisten opnår kursusbevis, som giver mulighed for at arbejde med kølemidler på sikkert grundlag efter EU-regler.
Der udleveres undervisningsmateriale i forbindelse med kurset, som følger og omfatter EU bekendtgørelse af 303/2008.

Bemærkninger
Med bestået kursus, kan kursisten få tilladelse af KMO til at købe kølemiddel og arbejde med disse i op til 2,5 kg.

KMO kræver at kursisten har et certifikat på lodning – dette har VVS-montører i deres svendbrev, men EL-montøre skal kunne dokumentere, at de har modtaget undervisning i lodning.
Det er IKKE et krav at du har loddebeviset inden du starter på KMO kurset; du kan tage det ind imellem de teoretiske og praktiske dage  eller efter endt KMO forløb. 

Solar Skolen, tilbyder også loddekursus – kontakt os for nærmere information, eller find kurset under Klima og energi  / loddekursus.

Loddekurset er baseret på teori og praktiske prøver.

Ledige datoer:

I tilmeldings formularen fremgår alle ledige datoer.

Tilmeld dig på først kommende hold, og noter i bemærkninger at du ønsker et tidligere hold  -så kommer du automatisk på ventelisten.

Start typing and press Enter to search