SIMATIC TIA-portal Programmering 1 (TIA-PRO1)

I første del af programmeringsuddannelsen i SIMATIC TIA-portalen undervises du i brugen af TIA-portalen, grundlæggende viden om opbygningen af SIMATIC S7-automationssystemet, konfiguration og parametrering af hardware samt grundprincipperne i almindelig PLC-programmering.

Du får også et overblik over HMI, PROFINET IO og tilslutning af drev.

Du får udbygget din teoretiske viden med en række praktiske øvelser på en TIA-systemmodel. Den består af et SIMATIC S7 automationssystem, ET200SP distribueret I/O, touchpanel, drev og en båndmodel.

Hovedemner

 • Overblik over og væsentlige karakteristika ved SIMATIC S7-systemserien
 • TIA-portalens komponenter: STEP 7, WinCC, kommunikation
 • Programafvikling i automationssystemer
 • STEP 7-bloktyper og programstrukturering
 • Binære og digitale funktioner
 • Programmering af parametrerbare blokke
 • Datastyring med datablokke
 • Programmering af organisationsblokke
 • Testværktøjer til systeminformation, fejlfinding og diagnose
 • Hardwarekonfiguration og parametrering af SIMATIC S7-1500-moduler, et PROFINET IO-system (ET-200SP), et touchpanel og et drev (Sinamic G120)
 • Programdokumentation og -arkivering
 • Grundigere forståelse af indhold gennem praktiske øvelser på TIA-systemmodel

Udbytte
Når du har gennemført kurset, kan du følgende:

 • Forstå grundprincipperne i interaktion af TIA-komponenterne
 • Løse enkle programmeringsopgaver ved hjælp af elementære STEP 7-instruktioner
 • Betjene TIA-portalen sikkert
 • Programmere enkle anlægsfunktioner med grundlæggende STEP 7-instruktioner i ladder-diagrammet (LAD) eller funktionsblokdiagrammet (FBD)
 • Foretage enkel idriftsættelse af TIA-komponenter
 • Kurset er en blanding af webbaseret uddannelse på internettet og et 5-dages kursus med fremmøde.

Målgruppe

 • Programmører
 • Automationsingeniører, konfigurationsteknikere

Deltagerkrav
Grundlæggende viden om automationsteknologi.
Kurset gennemføres i relativt højt tempo. Skal du kun programmere mindre ændringer i eksisterende projekter, bør du måske vælge SIMATIC TIA Portal Service 1 kurset.
Du kan tage vores online-adgangstest for at sikre dig, at det valgte kursus passer til dit fagområde.

Bemærkninger
På dette kursus arbejdes der med SIMATIC STEP 7-software baseret på TIA Portalen.

Start typing and press Enter to search