Modul 1: Grundlæggende el-teknisk beregning på installationer (10 ECTS)

 

Faget er obligatorisk på akademiuddannelsen i el-installation, og et valgfag på akademiuddannelsen i energiteknologi (fag 1 til fagrække vedrørende delautorisation el).
I faget grundlæggende el-teknisk beregninger på installationer bliver du undervist i udførelse og drift af el-tekniske boliginstallationer i henhold til gældende love, bekendtgørelser og standarder. Derudover får du undervisning i grundlæggende beregning af el-tekniske kredsløb og el-tekniske maskiner samt grundlæggende matematik.

Indhold i faget:

 • Udførelse og drift af el-tekniske boliginstallationer i henhold til gældende love, bekendtgørelser og standarder
 • Grundlæggende beregning af el-tekniske kredsløb og el-tekniske maskiner
 • Grundlæggende matematik

Varighed

El-installatør uddannelsen på deltid tager 3 år, hvor der er 10 dages skolegang fordelt over ca. 8 uger for hvert halvår.
Her finder du en samlet oversigt med de fastlagte datoer for de 3 opstartsforløb.

Pris

Prisen er opgivet som samlet pris, men afregnes løbende pr. modul. Hvis du er godkendt til tilskud fra omstillingsfonden, modregnes denne pr. modul.
Du vil altså IKKE modtage en faktura ved tilmelding, på beløbet som er opgivet i tilmeldingsformularen.

Målgruppe

Akademiuddannelsen i el-installation er for dig, der er faglært inden for el, og gerne vil videreuddanne dig til el-installatør på deltid.

Forudsætninger

Adgang til optagelse på akademiuddannelse i el-installation er betinget af, at du har gennemført en relevant adgangsgivende uddannelse, opstillet herunder:

 • Automatik- og procesuddannelsen (med specialer)
 • Elektriker, bygningsautomatik
 • Elektriker, installationsteknik
 • Elektriker, kommunikationsteknik
 • Elektriker, styrings- og reguleringsteknik
 • Elektrikeruddannelse 1: 4 år
 • Elektrikeruddannelse 2. 4,5 år
 • Elektronik- og svagstrømsuddannelsen
 • Adgang kan ligeledes gives til indehavere af en grunduddannelse for voksne (GVU eller EVU) inden for de samme fagområder som beskrevet herover.

 

Spørgsmål

Vedr. spørgsmål til uddannelsen kan du kontakte Danni B. Vinding på tlf. 4022 4813 eller sende en mail til dbv@solar.dk .

Du er velkommen til at hente vores informationsfolder HER,

Start typing and press Enter to search