Modul 1: Boliginstallationer og teknisk beregning på kredsløb

Faget er obligatorisk på akademiuddannelsen i el-installation, og et valgfag på akademiuddannelsen i energiteknologi (fag 1 til fagrække vedrørende delautorisation el).
I faget grundlæggende el-teknisk beregninger på installationer bliver du undervist i udførelse og drift af el-tekniske boliginstallationer i henhold til gældende love, bekendtgørelser og standarder. Derudover får du undervisning i grundlæggende beregning af el-tekniske kredsløb og el-tekniske maskiner samt grundlæggende matematik.

Indhold i faget:

 • Projektering og udførelse af elektriske installationer i boliger, så de følger reglerne på området
 • Udvælgelse af relevante, tidssvarende og økonomisk fordelagtige el-løsninger
 • Formidling af dine løsninger
 • Udførelse af relevante matematiske beregninger på det el-tekniske område
 • Formidling af problemer, der kan opstå i forbindelse med beregninger på elektriske kredsløb
 • Deltagelse i tværfaglige arbejder
 • Udvikling dine kompetencer og din viden på området

 

Varighed
10 undervisningsdage + 1 eksamensdag fordelt over 8,6 uger.

Forudsætninger
Adgang til optagelse på akademiuddannelse i el-installation er betinget af, at du har gennemført en relevant adgangsgivende uddannelse, opstillet herunder:

 • Automatik- og procesuddannelsen (med specialer)
 • Elektriker, bygningsautomatik
 • Elektriker, installationsteknik
 • Elektriker, kommunikationsteknik
 • Elektriker, styrings- og reguleringsteknik
 • Elektrikeruddannelse 1: 4 år
 • Elektrikeruddannelse 2: 4,5 år
 • Elektronik- og svagstrømsuddannelsen
 • Adgang kan ligeledes gives til indehavere af en grunduddannelse for voksne (GVU eller EVU) inden for de samme fagområder som beskrevet herover.

Spørgsmål
Vedr. spørgsmål til uddannelsen kan du kontakte Danni B. Vinding på tlf. 4022 4813 eller sende en mail til dbv@solar.dk

Undervisningen:

Alle datoerne for undervisningen finder du ved at klikke på antallet der står udfor “Samlinger” herunder.

Start typing and press Enter to search