Chat with us, powered by LiveChat

El-installatør – AU i el-installation (AU)

Styrk dine kompetencer og udvid dit ansvarsområde, samtidig med at du passer dit arbejde.

Tag en deltidsuddannelse til el-installatør.

Akademiuddannelsen i el-installation er for dig, der er faglært inden for el, og gerne vil videreuddanne dig til el-installatør på deltid. Du bliver i stand til at projektere, installere samt varetage driften af systemer inden for stærkstrømsteknik.

Du kan lede installationstekniske projekter og håndtere et autorisationsmæssigt ansvar. Sikkerhedsstyrelsen (SIK) har godkendt, at personer med en akademiuddannelse i el-installation opnår de kvalifikationer og kompetencer som Sikkerhedsstyrelsen stiller krav om i forbindelse med autorisation inden for el (el-autorisation).

Deltidsuddannelsen til el-installatør henvender sig til dig, der ikke har mulighed for at tage uddannelsen på fuldtid. Du er måske i et job, i en position hvor en SU indtægt ikke er tilstrækkelig eller du har startet egen virksomhed, der skal holdes kørende ved siden af uddannelsesforløbet.

Læs mere i vores informationsfolder HER, eller kom forbi Solar Vejen til et af
vores informationsmøder som afholdes d. 29/1 kl. 07.00 – 08.00 og 7/2 kl. 16.00 – 17.00


Opstartsdato for uddannelsen er d. 24. oktober 2019

Oktober 2019November 2019December 2019Januar 2020Februar 2020Marts 2020
Torsdag d. 24/10Torsdag d. 7/11Mandag d. 2/12Onsdag d. 1/1Mandag d. 3/2Torsdag d. 5/3
Mandag d. 28/10Mandag d. 11/11Torsdag d. 5/12Fredag d. 24/1Torsdag d. 6/2Fredag d. 20/3
Torsdag d. 31/10Torsdag d. 14/11Mandag d. 27/1Mandag d. 17/2
Torsdag d. 21/11Torsdag d. 30/1Torsdag d. 20/2
Torsdag d. 28/11Mandag d. 24/2
Torsdag d. 27/2

 

Uddannelsesplan

El-installatør uddannelsen på deltid tager 3 år, hvor der er 10 dages skolegang fordelt over ca. 8 uger for hvert halvår. Se moduler opbygningen nedenstående:

 1. Modul – 2. halvår 2019 Grundlæggende el-teknisk beregning på installationer (10 ects)
 2. Modul – 1. halvår 2020 Installation og dokumentation (10 ects)
 3. Modul – 2. halvår 2020 Bygningsinstallation (5 ects) + Kvalitet, sikkerhed og miljø (5 ects)
 4. Modul – 1. halvår 2021 Installation og elforsyningsanlæg (10 ects)
 5. Modul – 2. halvår 2021 Bygningsautomation (5 ects) + Bekendtgørelser og standarder (5 ects)
 6. Modul – 1. halvår 2022 Afgangsprojekt og SIK Autorisationsprøve

*Datoerne for modulerne opdateres løbende for kommende 2 semestre. Deltagerne på uddannelsen vil løbene blive orienteret. Udannelsesforløbet betales løbende i forhold til afvikling af modulerne.

Afgangsprojekt

Efter gennemførsel af de 5 moduler afsluttes uddannelsen med et afgangsprojekt.
Afgangsprojektet og autorisationsprøve afvikles i foråret 2022

Målgruppe

Akademiuddannelsen i el-installation er for dig, der er faglært inden for el, og gerne vil videreuddanne dig til el-installatør på deltid.

Forudsætninger

Adgang til optagelse på akademiuddannelse i el-installation er betinget af, at du har gennemført en relevant adgangsgivende uddannelse, opstillet herunder:

 • Automatik- og procesuddannelsen (med specialer)
 • Elektriker, bygningsautomatik
 • Elektriker, installationsteknik
 • Elektriker, kommunikationsteknik
 • Elektriker, styrings- og reguleringsteknik
 • Elektrikeruddannelse 1: 4 år
 • Elektrikeruddannelse 2. 4,5 år
 • Elektronik- og svagstrømsuddannelsen
 • Adgang kan ligeledes gives til indehavere af en grunduddannelse for voksne (GVU eller EVU) inden for de samme fagområder som beskrevet herover.

 

Erhervserfaring

Du skal desuden have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse inden for installationsbranchen eller en anden relevant branche i forhold til el-installationsfaget.

Tilskud

Der kan søges tilskud til uddannelsens akademimoduler via omstillingsfonden og fra kompetencefonden. Vi hælper med ansøgning af tilskud fra fondene. Alle midler skal være ansøgt og accepteret inden uddannelsesstart, så vi har brug for dit bidrag til at fremsende det nødvendige dokumentation.
Uddannelsen vil I de fleste tilfælde være gratis, hvis man får dækning fra både omstillingsfonden og kompetencefonden.

Start typing and press Enter to search