Solar Academy : Salesforce 2

Sidemandsoplæring benyttes, når den nye medarbejder er logget ind i Salesforce samtidig med oplæringen i vores daglige produktionsmiljø.

Som eksempler på processer hvor sidemandsoplæring er ”påkrævet” kan nævnes :

  • Telefoner og 360 graders overblik – interne sælgere
  • Opfølgning på tilbud, som udarbejdes i SAP, overføres til Salesforce – i hvilket system gør jeg hvad, i forhold til opfølgning mv – interne sælgere
  • Projekt opportunities – samarbejdet med projektafdelingen ift. kalkulationer mv. – eksterne sælgere
  • ”Cases” – henvendelse fra kunder via telefon eller mail, som kræver ”action” fra Solars side – kundeservice og teknisk support Industri og Security

Start typing and press Enter to search