Zymer Service uddannelse

God service skaber gode relationer og loyale kunder! Vil du vide hvor nemt det er, at hæve dit serviceniveau igennem dit arbejde?

På uddannelsen Zymer service lærer du, hvorfor kommunikation er et væsentligt omdrejningspunkt i servicearbejdet, og hvordan personlighed og kommunikationsform kan påvirke din service over for dine kunderelationer.

Du får en grundlæggende forståelse for serviceholdninger, så du lærer hvordan du går fra passiv ekspedition til aktiv servicehåndtering. Du lærer også, hvordan du samarbejder med alle kundetyper, så du kan udvise fleksibilitet og dermed opnå bedre serviceresultater.

Formål
Formålet med uddannelsen er, at give en forståelse af grundlæggende service og kompetence til at agere i forhold til forskellig serviceadfærd, tilpasse egen adfærd og kommunikation til forskellige kunder for derved opnå bedre serviceresultater. Faget giver desuden en introduktion til grundlæggende teknikker i forbindelse planlægning, gennemførelse og opfølgning på god service. Deltagelse på uddannelsen vil give forståelse for vigtigheden af at arbejde med serviceholdninger og arbejde med egen rolle som servicegiver og deltager i et serviceteam.

Du får bl.a. viden og forståelse for:

 • Metoder og modeller inden for service og serviceholdninger
 • Kommunikation og kommunikationsforme som
 • Omdrejningspunkt i servicearbejdet
 • Personlige egenskaber, der er vigtige i forhold til service
 • Konflikthåndtering
 • Service på forskellige platforme, i grupper samt individuelt.

Indhold og uddannelsesforløb
Uddannelsen er sammensat af 5 fysiske undervisningsdage, hvor du gennemgår nedenstående temaer. Undervisningen foregår i en kombination af teori og praktiske opgaver, som udføres i gruppeøvelser med afsæt i hverdagen på NovoZymes. Derudover vil der være mulighed for at stifte bekendtskab med de forskellige arketyper hos Novozymes, hvilket er med til at gør undervisningen virkelighedsnær.

Indhold

 • Servicebegrebet – hvad er god service?
 • Holdninger til god service – både individuelt og i team
 • Servicedesign
 • Planlægning og målsætning
 • Kommunikationsværktøjer og modeller
 • Personprofiler
 • Spørgeteknik og aktiv lytning
 • Reklamationsbehandling og modeller

 

Erhvervacase
Der skal udarbejdes en erhvervscase på 2-4 sider (kravet er samlet 4800 tegn), baseret på en problemstilling fra dagligdagen og en plan for løsningen.
Resultatet og processen frem til resultatet skal forklares og fremvises på en afsluttende mundtlig eksamen. Der er afsat noget tid i undervisning til udarbejdelse af casen, men man skal forvente at der vil være noget hjemmearbejde.

 

Pris og tilskudsmuligheder:
Samlet pris: 7.500 kr. (momsfritaget
beløb) Offentlige tilskudsmuligheder:

Omstillingsfonden
Kompetencefonde (brancherelateret)

Start typing and press Enter to search