Energirigtig projektering med fokus på økonomi og miljø

Modul D

Download kursusbeskrivelse

Hovedemner:

 • Miljøbelastning i forbindelse med energiproduktion og energiforbrug
 • Investeringsteori, herunder rentebegreber, nutidsværdi af fremtidige omkostninger
 • Cost benefit analyse samt totaløkonomi (LCC) samt Livscyklusvurdering (LCA)
 • Afgifter og tilskudsmuligheder
 • Metode og systematik til energirigtig projektering og energiledelse
 • Rammerne for energiforsyning
 • Faktorer der påvirker energiforbruget i anlæg og bygninger

Efter modulet vil du kunne:

 • Vurdere og diskutere energimæssige, økonomiske og miljømæssige konsekvenser ved investeringer
 • Bedømme helhedsløsningers samfundsmæssige konsekvenser
 • Anvende energianalyse og -forbrugsberegninger til udarbejdelse af energibesparelsesprojekter
 • Vælge rentable energirigtige løsninger og materialer i forbindelse med projektering
 • Diskutere og perspektivere energibesparelsesprojekter

Du vil kunne præsentere økonomiske konsekvenser for en faktisk eller fiktiv kunde som både omfatter energiog miljøøkonomi. Ligeledes vil du kunne rådgive om aktuelle afgifter og tilskudsmuligheder i forbindelse med energioptimering og investeringer. Du vil kunne udvikle og formidle planer for implementering af energibesparende foranstaltninger i bygninger og
anlæg.

 

Forudsætninger
For at deltage på modulet Energirigtig Projektering med fokus på økonomi og miljø, skal du have gennemført og bestået modul C Energiforbrug og indeklima i komplekse bygninger


Niveau

Faget er en del af Akademiuddannelsen i Energiteknologi. En akademiuddannelse svarer til en kort videregående uddannelse. Du kan tage faget som en del af din uddannelse eller som et selvstændigt kursus.

Studieordning
Studieordning for AU i Energiteknologi (PDF)

Økonomi & Tilskud

Der findes en række kompetencefonde, som kan give tilskud til din efteruddannelse. Det reducerer virksomhedernes udgifter til efteruddannelse.

Hvis du er i job, kan du også søge Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) til rigtigt mange af de AU uddannelser, du finder hos os.

Er du faglært eller ufaglært, har du og mulighed for at få betalt en del af din efteruddannelse på akademiniveau via Omstillingsfonden.

Hvis du har spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at kontakte os – vi vil gerne vejlede dig.

Læs mere om tilskud her

Pris:

Faktura for uddannelsen vil man modtage fra vores samarbejdspartner; IBA Erhvervsakedemi Kolding

Prisen for uddannelsen er 9300,- inklusiv moms

Med i prisen er der en studieforberendende pakke, som har en værdi af 200,-

Start typing and press Enter to search