Den grønne omstilling / EU Taksonomien

Hvilken betydning har det for byggeprocessen?

Klimadagsordenen og temaet bæredygtighed er en del af agendaen i mange forskellige sammenhæng. Vi skal konvertere til grønne energiløsninger, nedsætte vores CO2 aftryk i alt hvad vi foretager os, dokumenterer vores handlinger i forhold til miljøet, affaldssortere osv. Især byggebranchen ser ind i nogle helt nye krav, som ændrer på vores arbejdsgange, og kan have indflydelse på tilbudsgivning, projektering og arbejdsprocesser på byggepladsen.

Nye byggerier skal fremover opfylde krav fra EU-taksonomien, som kan afspejles i flere af de allerede kendte certificeringsordninger som f.eks. DGNB og Svanemærket. Det kræver indsigt for man som udførende ved hvad man skal bidrage med og ikke mindst i hvilket omfang.

Et godt sted at starte, er derfor at få sikret sig en grundig forståelse af EU-taksonomien, herunder de generelle elementer, samt specifikke tekniske kriterier og dokumentationskrav. Den grundige forståelse kan du få på dette nye kursus om EU taksonomi i byggeriet, hvor du lærer at navigere i EU taksonomiens krav til virksomheder og projekter.

På kurset starter vi med at se på hvor kravene stammer fra, og arbejder os ned igennem lagene indtil det rammer den udførende på byggepladsen.

Hovedpunkter:

  • Viden og overblik over klimadagsordenen og bæredygtighed – få klarhed over, hvad det betyder for din rolle.
  • Grundig introduktion til lovgivning, EU taksonomien og andre krav, og hvilken konkret betydning de har for arbejdet på byggepladsen
  • Kendskab til de væsentligste begreber – hvad betyder LCA og EPD, og hvordan bruger man det?
  • Gennemgang af DGNB-systemet, Svanemærket Byggeri og BR18 med fokus på, hvad man skal dokumentere, og hvordan man helt konkret forholder sig på byggepladsen.
  • Konkrete eksempler, erfaringer og værktøjer, som du kan tage med videre og omsætte på dine egne byggeprojekter.

Start typing and press Enter to search