3-i-1: Asbest (udvendig), PCB og bly

Lovpligtigt kombinationskursus i sikkerhed og håndtering af asbest-, PCB- og bly-holdige materialer.

Dette lærer du:
Dette er et 3-i-1 kursus, lærer du at passe på dig selv og dine omgivelser, når du arbejder med materialerne asbest, PCB og bly. Du lærer at identificere, hvor disse materialer kan forekomme og hvilke forholdsregler du skal tage ved de forskellige emner.
Derudover lærer du at tilrettelægge dit arbejde, så dine omgivelser ikke bliver udsat for støv, dampe eller andre affaldsprodukter fra materialerne.

Efter gennemførelse af kurset vil du desuden have den nødvendige viden omkring værnemidler, forsegling, minimering af spredning og ikke mindst korrekt affaldshåndtering. Kurset er lovpligtigt, hvis man skal arbejde med materialerne.

Sted:
Dette er et online kursus, og du kan tage det, hvor og hvornår det passer dig.

Målgruppe:
Dette kursus er for dig, som skal arbejde med asbest, PCB og bly.

Udbytte:
Du lærer om de sundhedsrisici der er forbundet med arbejde med giftige materialer som asbest, PCB og bly, samt hvordan du sikre dine omgivelser.

Tid:
Dette kursus tager omkring 4,5 timer at gennemføre. Kurset vil være tilgængeligt i 45 dage fra tilmeldingsdatoen. Herefter vil tilmeldingen udløbe.

Kursusplan:
1. Indledning: Introduktion og beskrivelse af kursets indhold
2. Lovgivning og regler: Gennemgang af love og regler inden for arbejdet med materialerne asbest, PCB og bly
3. Før arbejdet påbegyndes (asbest): Baggrund for asbests sundhedsmæssige konsekvenser og forberedelse
4. Under arbejdets udførelse (asbest): Gennemgang af konkrete arbejdssituationer med udendørs asbest
5. Ved arbejdets afslutning (asbest): Beskrivelse af rengøringsarbejdet og håndtering af asbestaffald
6. Før arbejdet påbegyndes (PCB): Baggrund for PCB’s sundhedsmæssige konsekvenser og forberedelse
7. Under arbejdets udførelse (PCB): Gennemgang af konkrete arbejdssituationer med PCB-holdige materialer
8. Ved arbejdets afslutning (PCB): Beskrivelse af rengøringsarbejdet og håndtering af PCB-affald
9. Før arbejdet påbegyndes (bly): Baggrund for bly’s sundhedsmæssige konsekvenser og forberedelse
10. Under arbejdets udførelse (bly): Gennemgang af konkrete arbejdssituationer med blyholdige materialer
11. Ved arbejdets afslutning (bly): Beskrivelse af rengøringsarbejdet og håndtering af blyaffald
12. Afslutning: Opsummering og afrunding af kurset


OBS!
Ved tilmelding kan der gå op til 1 dag inden du får tildelt adgang.

Adgangen bliver tilsendt på mail, sørg derfor for, at tjekke den indtastede mailadresse der tilmeldes med.

Du har 5 forsøg til at gennemføre hver lektion. Formår du ikke at gennemføre en af lektionerne, vil du ikke modtage et kursusbevis.

Start typing and press Enter to search