Alle moduler følger den nye studieordning fra august 2020

Solceller – VE-installatør

Bliv godkendt som VE-montør eller VE-installatør.

  • Hvordan placerer vi bedst vores nye solcelleanlæg?
  • Hvordan skal det vende, og hvordan skal det hælde, når vores ejendom er placeret på denne måde på matriklen?
  • Kan vores tag overhovedet bære et solcelleanlæg?
  • Er vores ejendom egnet til et solcelleanlæg?
  • Og hvad med klimaet – de siger det regner mere og mere, så er et solcelleanlæg en god idé?

Det er blot nogle af de mange spørgsmål, du med dette akademifag på eksamensbeviset kan hjælpe kunder med svaret på, så du kan give dem den bedst mulige rådgivning og vejledning.
Læg dertil, at du lærer, hvordan du skal bruge de europæiske teknologistandarder og vælge det rigtige værktøj og udstyr, så arbejdet overholder sikkerhedskrav og standarder.
Endelig får du også kendskab til, hvordan en solcelle er opbygget og virker, ligesom du får viden om strøm som bæredygtig, grøn energi.
Det er alt sammen baggrunden for, at dette modul kvalificerer dig til at blive godkendt som VE‐montør eller VE‐installatør.
Akademifaget Solcelleanlæg er et valgfag på Akademiuddannelsen i Energiteknologi.

Du lærer blandt om:

  • Montering af solcellesystemer
  • Indregulering af anlæg og slutafprøvning
  • Aflevering af anlæg til kunde

Værdi for dig
Du kan efter endt uddannelse beskrive solcelleprodukter og herunder omkostnings‐ og lønsomhedssammenligninger, miljøaspekter, solcelleanlæggets komponenter, karakteristika samt dimensionering af solcellesystemer.
Du kan formidle oplysninger om mekanisk konstruktion, komponenternes placering og systemets design og konfiguration til samarbejdspartnere og brugere.

Værdi for virksomheden
Uddannelsen gør dig i stand til at håndtere installationsmetoder under hensyntagen til tagtyper og det nødvendige reguleringsudstyr.
Du lærer også at arbejde sammen med andre fagfolk. Det betyder, at du kan tage ansvar inden for rammerne af en professionel etik. Det handler blandt andet om tilpasning af el-konstruktionen.

Målgruppe
Uddannelsen er oplagt for dig, der vil VE-godkendes, så du kan installere VE-teknologien solcelleanlæg. Den statslige godkendelsesordning skal sikre høj kvalitet i VE-teknologier. Så ved at tage uddannelsen bidrager du til at sikre effektiviteten af solcelleanlæg.


Økonomi & Tilskud

Der findes en række kompetencefonde, som kan give tilskud til din efteruddannelse. Det reducerer virksomhedernes udgifter til efteruddannelse.
Hvis du er faglært eller ufaglært, har du mulighed for at få betalt din efteruddannelse på diplomniveau med op til 10.000 kr. om året.

Optagelseskrav
For at blive optaget på en akademiuddannelse skal du leve op til følgende krav:

Du skal have en erhvervsuddannelse, grunduddannelse for voksne, gymnasial uddannelse eller en anden relevant uddannelse på mindst samme niveau
Du skal have minimum 2 års relevant erhvervserfaring

Herudover optager vi ansøgere, der efter en individuel kompetencevurdering vurderes at have realkompetencer, der svarer til adgangskravene.


Anbefalinger
– som vil gøre dig bedre rustet til at gennemføre forløbet, med bedste muligt udbytte ud uddannelsen.

Vi anbefaler at du har:

  • En erhvervsuddannelse som f.eks. elektriker, VVS-montør eller kølemontør.
  • Bestået modul A energiformer (10 ECTS point)

 

Hvis du ikke opfylder optagelseskravene, kan du muligvis få en *realkompetencevurdering på baggrund af dine kompetencer og erfaringer – denne kan du få ved at kontakte Danni Vinding – 4022 4813 eller henvende dig til Solar Skolen solarskolen@solar.dk

*Realkompetencer er den viden, de færdigheder og de kompetencer, du på forskellig vis har erhvervet uden for det officielle uddannelsessystem. Hvis du får anerkendt disse kompetencer, får du et bevis.

OBS: For at deltage i kurset, skal du medbringe en PC med fuld administratorrettigheder. Såfremt der ikke medbringes en brugbar PC til kurset, vil deltagelse ikke være muligt.

Tilskudsmuligheder
Nedenstående tilskud skal være søgt inden opstart på modulet, da det ikke kan asøges på bagkant.

SVU:
Hvis du er i job, kan du søge Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) til denne uddannelse, vi guider dig gerne i forhold til ansøgning. www.svu.dk


Omstillingsfonden
:
Er du faglært eller ufaglært, har du mulighed for at få betalt din efteruddannelse på akademiniveau med op til 10.000 kr. om året. Omstillingsfondens pulje kører efter først til mølle princippet, hvorfor der ikke er garanti for, at man kan få tilskud til uddannelsen. Kontakt os for yderligere information.

Pris:

Prisen for uddannelsen er 7500,- inkl. moms

Med i prisen er der en studieforberendende pakke,
som har en værdi af 200,-

Faktura for uddannelsen vil man modtage fra vores samarbejdspartner; IBA Erhvervsakedemi Kolding

Start typing and press Enter to search