Lovgivning

Search
Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Filter by Custom Post Type
Filter by Kategorier
Lovgivning

Afprøvning og dokumentation af El-installationer på maskinanlæg

I forbindelse med at man udfører el-arbejde på miskaninstallationer og styretavler stilles der krav til afprøvning og dokumentation

Den nye installationsbekendtgørelse

Den 1. juli 2017 trådte en ny el-lovgivning i kraft for elektriske installationer og senest den 1. juli 2019 skal man bruge de nye regler.

El-installatør – AU i el-installation (AU)

Akademiuddannelsen i el-installation er for dig, der er faglært inden for el, og gerne vil videreuddanne dig til el-installatør på deltid.

El-sikkerhed EN50110-1 – Basic

Ifølge Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6, 637.4.7, skal personer, der udfører L-AUS på tavler, instrueres mindst en gang årligt i de gældende bestemmelser.

El-sikkerhed EN50110-1 certificering

Vil du certificeres til at udføre arbejde på elektriske anlæg og installationer?

El-sikkerhed EN50110-1 incl. førstehjælp

Det er vigtigt at holde sig jævnligt opdateret, med lovgivningen EN50110-1, og hvordan den udøves i praksis.

Elektrisk sikkerhed på maskiner EN 60204-1

Få en introduktion til de grundlæggende principper for elektrisk sikkerhed på maskiner og maskinanlæg.

Elsikkerhed / L-AUS, tavle- og installationsarbejde

Hvis du arbejder på eller ved anlæg under spænding, skal du have det lovpligtige kursus L-AUS, tavle- og installationsarbejde.

EMC i industrien – støjproblemer i den virkelige verden

Målet med kurset er, at deltagerne tilegner sig en bred viden og forståelse for den ‘elektriske støjs mysterier’.

Installations- og maskintavler

Mangler du viden om de nye regler og retningslinjer for maskinkonstruktør og tavlebyggere?

Stigekursus

Har du brug for et kompetencegivende kursus i anvendelse og eftersyn af stiger?

Verifikation og dokumentation af El-installationer, HD 60364 del 6

Kan du som elektriker udfører de rigtige afprøvninger og målinger, som er påkrævet af lovgivningen HD 60364 ?

Start typing and press Enter to search