Privatlivspolitik for Solar School

1) INFORMATION OM BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER
Din datasikkerhed er vigtig for os, og vi vægter derfor højt, at dine personoplysninger håndteres på en ansvarlig måde. Nedenfor kan du læse, hvordan Solar School – en del af Solar A/S koncernen (herefter ”Solar School”, “vi”, “os” eller “vores”) behandler personoplysninger om dig, når vi agerer som dataan-svarlig. Du kan også læse om, hvilke rettigheder du har i forbindelse med vores behandling.

2) SOLAR SCHOOL’S ROLLE SOM DATAANSVARLIGE
I forbindelse med driften af vores virksomhed behandler vi en række personoplysninger. Det gør vi for, at vi kan servicere dig bedst muligt. Vi indsamler og behandler hovedsageligt almindelige (ikke følsomme) personoplysninger.

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger, kan du kontakte Solar School her:

Solar School
en del af Solar A/S koncernen
CVR: 15908416
Industrivej Vest 43
6600, Vejen

Kontaktperson: Danni Baltzer Vinding
Telefon: +4540224813
E-mail: solarskolen@solar.dk

3) HVILKE PERSONOPLYSNINGER VI INDSAMLER OG FORMÅLET
Personoplysninger dækker alle oplysninger, der kan bruges til at identificere en person, herunder, men ikke begrænset til, vedkommendes for- og efternavn, alder, køn, privatadresse eller anden fysisk adresse, mobil nr., e-mailadresse eller andre kontaktoplysninger, uanset om de vedrører vedkommendes private bopæl eller arbejdsplads.

Vi anvender personoplysninger om dig for at gøre vores service bedre og sikre kvalitet i vores produkter og tjenester samt i vores kontakt med dig.

Vi behandler personoplysninger om dig i en række forskellige situationer. Læs nærmere om vores be-handling i de forskellige situationer nedenfor.

3.1) Besøgende på Solar Schools hjemmeside(r) og brugere af Solar Schools online tjenester
Når du besøger Solar Schools hjemmeside(r) (f.eks. https://solarschool.dk/), kan Solar School behandle oplysninger om din IP-adresse samt informationer om din computer, enhed og browser.

Vi behandler også oplysninger om dit besøg (f.eks. oplysninger om den måde, du kommer ind på vores hjemmesider, hvordan du navigerer rundt på dem, hvilke sider du besøger, indhold du kigger på, dine søgninger, reklamer du har set mv.). Disse personoplysninger indhentes igennem cookies, logfiler og øvrige teknologier. Læs mere om vores brug af cookies nedenfor.

Vi behandler også personoplysninger, som du giver os i forbindelse med din brug af hjemmesiden, f.eks. når du kontakter os via vores Livechat funktion på hjemmesiden med henblik på etablering af kontakt eller registrerer dig online, herunder dit navn, telefonnummer/mobilnummer, e-mailadresse, samt øvri-ge oplysninger du giver til os.

Vi bruger dine personoplysninger for, at vi kan gøre relevante produkter, leverancer, ydelser og services tilgængelige for dig og til at forbedre din oplevelse af vores hjemmesider og onlinetjenester samt de ydelser, vi tilbyder. Vi bruger også personoplysningerne til at vise dig indhold på vores og andres sider baseret på dine aktiviteter og præferencer, og til at begrænse antallet af gange du ser det samme indhold.

Vores grundlag for behandlingen er vores legitime interesser i f.eks. at gøre vores hjemmesider tilgængelig for dig efter databeskyttelsesforordningen artikel 6(1)(f) eller dit samtykke efter databeskyttelsesforordningen artikel 6(1)(a) og cookiebekendtgørelsen § 3.

Oplysninger indsamlet på hjemmesiden opbevares så vidt det er nødvendigt i forhold til opfyldelse af formålet. Vi opbevarer også personoplysninger indsamlet i forbindelse med din brug af vores Livechat i en måned efter indsamlingen. Personoplysninger kan efter omstændighederne gemmes i længere tid, hvis de er nødvendige for at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares. Opbevaring af cookies læs nærmere herom nedenfor.

3.2) Brug af cookies
Når du besøger Solar Schools hjemmesider, indsamler vi personoplysninger om dig ved hjælp af cookies, som opsamler information om din adfærd på vores hjemmeside. Oplysninger om din adfærd er en be-handling af dine personoplysninger. Derfor vil vi, når vi placerer cookies, behandle personoplysninger om dig.

De personoplysninger som der indsamles, er f.eks. brugeradfærd, browsertype, enhedskategori, oplys-ninger om dine foretrukne indstillinger samt IP-adresse.

Øvrige eksempler på personoplysninger, der indsamles og analyseres:

 • dato og tidspunkt for besøg
 • hvilke sider der besøges på hjemmesiden
 • oplysninger om den anvendte browser og operativsystem
 • URL
 • mv.

Før vi placerer cookies, bliver du informeret om anvendelsen og formålet med at indsamle personoplys-ningerne. Forinden placering af cookies på dit it-udstyr, indhenter vi dit samtykke. Nødvendige cookies til sikring af funktionalitet og indstillinger på hjemmesiden kan dog anvendes uden dit samtykke.

Behandling til markedsførings- og statistiske formål sker på baggrund af dit samtykke efter databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(a) og cookiebekendtgørelsen § 3. Du kan til enhver tid ændre eller tilba-gekalde dit samtykke fra Cookiedeklarationen på vores hjemmeside ved at klikke på cookieknap i hjør-net.

Behandling til øvrige formål, f.eks. forbedring af funktionalitet, statistik og analyse over hjemmesidebesøg, og lignende, sker på baggrund af interesseafvejningsreglen efter databeskyttelsesforordningens artikel 6, (1)(f). Den legitime interesse for Solar School er at udvikle, optimere og vedligeholde hjemmesiden, så den fungerer optimalt.

Nogle cookies sættes af tredjeparter, som er nærmere angivet i vores Cookiedeklaration [indsæt link til cookiedeklaration].

Du kan få flere oplysninger i vores Cookiepolitik om vores brug af cookies, opbevaringstid af cookies, og om hvordan du kan slette eller afvise cookies. Du finder vores Cookiepolitik her .

3.3) Solar Schools akademiuddannelser og kurser
Solar School behandler personoplysninger i forbindelse med din tilmelding og deltagelse af vores kurser og akademiuddannelser.

Når du tilmelder dig Solar Schools akademiuddannelse og kurser på vores hjemmeside, behandler Solar School de oplysninger, du selv afgiver i forbindelse med tilmeldingen, herunder oplysninger om firma-navn, CVR-nummer, dit navn, e-mailadresse(r), firmaadresse, faktureringsadresse, telefonnummer, kundenummer (ikke obligatorisk) samt øvrige oplysninger, du vælger at give til os.

Vi behandler personoplysningerne med det formål at kunne gennemføre og administrere uddannelsen eller kurset for dig, fakturere, indhente evalueringer, administrere din eventuelle afmeldelse, udlevere certifikater samt kontakte dig såfremt det er nødvendigt i forbindelse med afholdelse af kurset. Oplysningerne anvendes desuden til at sende dig relevant information om akademiuddannelsen eller kurset, som Solar School udbyder.

Vores grundlag for behandlingen er aftalen med dig eller eventuelle din arbejdsgiver efter databeskyttelsesforordningen artikel 6(1)(b) eller vores legitime interesser i at administrere dine oplysninger som kursist hos os efter databeskyttelsesforordningen artikel 6(1)(f).

Vi opbevarer personoplysninger om vores kursister, så længe det er nødvendigt i forhold til afholdelse af tilmeldte kurser og så længe der er et aktivt kursistforhold. Efter endt kursistforhold opbevares person-oplysningerne som udgangspunkt i henhold til bogføringsloven i en efterfølgende periode på 5 år fra udgangen af det regnskabsår, som regnskabsmaterialet vedrører.

3.4) Samarbejdspartnere og/eller leverandører til Solar School
Når du er samarbejdspartner og/eller leverandør (f.eks. erhvervsakademier) til Solar School eller er kontaktperson hos en samarbejdspartner/leverandør, behandler vi personoplysninger om navn, arbejds-telefonnummer, e-mailadresse samt offentligt tilgængelig information og øvrige oplysninger, som du giver til os.

Vi behandler personoplysningerne til brug for kontraktstyring samt for at modtage varer og tjenester fra vores leverandører og samarbejdspartnere, og hvor det er relevant for at opfylde aftaler med vores kunder.

Vores grundlag for behandlingen er aftalen med dig efter databeskyttelsesforordningen artikel 6(1)(b) eller vores legitime interesser i at varetage relationen med dig/den virksomhed du repræsenterer som samarbejdspartner/leverandør efter databeskyttelsesforordningen artikel 6(1)(f).

Vi opbevarer personoplysninger om vores samarbejdspartnere og/eller leverandører så længe samarbejdet består. Efter endt samarbejde opbevares personoplysningerne i henhold til bogføringsloven i en efterfølgende periode på 5 år fra udgangen af det regnskabsår, som regnskabsmaterialet vedrører.

3.5) Modtagere af markedsføring
Når du modtager markedsføring, herunder nyhedsbreve fra Solar School, behandler vi personoplysninger om navn, adresse, telefonnummer/mobilnummer, e-mailadresse og din interesse vedrørende vores kurser og akademiuddannelser. Vi behandler også oplysninger om dine præferencer i forhold til markedsføring eller kommunikation, din brug af den markedsføring, vi sender til dig (herunder f.eks. om du har åbnet en e-mail fra os, om e-mailen er læst, og hvilke links du har åbnet), samt oplysninger, som du i øvrigt giver til os.

Vi behandler dine personoplysninger med henblik på markedsføring af vores kursuser og akademiuddan-nelser, oprettelse og administration af dig som abonnent på markedsføring. Vi bruger personoplysninger-ne om dine præferencer og din brug, for at forstå den måde, som vores kunder tager imod vores mar-kedsføring og for at forbedre markedsføringen over for dig og vores øvrige kunder fremadrettet.

Vi sender kun markedsføringsmateriale til dig på e-mail, sms eller via anden elektronisk kanal, når vi har indhentet dit samtykke hertil, når dette er påkrævet i henhold til markedsføringslovens regler.

Vi bruger også personoplysninger om dig til at vise dig indhold på vores og andres sider baseret på dine aktiviteter og præferencer, og til at begrænse antallet af gange du ser det samme indhold, samt til må-ling af effektiviteten af vores indhold og markedsføring. Til brug herfor vil vi kunne uploade din e-mailadresse til annonceringsværktøjer hos eksempelvis Google eller Facebook med henblik på fremsendelsen af målrettet markedsføring.

Vores grundlag for behandlingen er vores legitime interesser i at efterkomme dit ønske om at modtage markedsføring fra os, som du har givet samtykke til efter markedsføringsloven, jf. databeskyttelsesforordningen artikel 6(1)(f).

Vi opbevarer personoplysninger om modtagere af markedsføring indtil du afmelder dig eller samtykket bortfalder på grund af passivitet, medmindre vi har et andet legitimt grundlag for behandling af oplys-ningerne.

I overensstemmelse med Forbrugerombudsmandens retningslinjer og krav, opbevarer vi dokumentation for dit samtykke til at sende dig nyhedsbreve indtil to år efter, at vi senest har anvendt dit samtykke.

4) DELING AF DINE PERSONOPLYSNINGER MED ANDRE
Solar School kan videregive dine personoplysninger til andre leverandører og/eller serviceudbydere i forbindelse med den almindelige drift af vores forretning samt til vores koncernforbundne selskaber.

Solar School kan endvidere videregive dine personoplysninger til en offentlig myndighed i situationer, hvor vi konkret er forpligtiget til at videregive dine personoplysninger i medfør af lovgivning og underret-ningsforpligtigelser, som vi er underlagt.

Vi forsøger at begrænse videregivelsen af personoplysninger.

Solar School overlader desuden dine personoplysninger til databehandlere. Vores databehandlere behandler alene dine personoplysninger til vores formål og på vores instruks.

5) OVERFØRSEL AF PERSONOPLYSNINGER TIL LANDE UDEN FOR EU/EØS
Vi kan i forbindelse med vores behandling af dine personoplysninger overføre oplysningerne til lande uden for EU/EØS.

Databeskyttelseslovgivningen i disse lande kan være lempeligere end den er i Danmark og det øvrige EU/EØS.

Hvis vi overfører til usikre tredjelande, vil overførslen af dine personoplysninger ske på baggrund af de af EU-Kommissionen udarbejdede Standard Contractual Clauses (SCC), der er specielt udarbejdet for at sikre et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau. Vi vurderer om overførselsgrundlaget er tilstrækkeligt, og vedtager supplerende foranstaltninger, såfremt de er nødvendige for at sikre et tilstrækkeligt beskyttelsesni-veau for overførslen.

Du kan læse mere om overførsel af personoplysninger til land uden for EU/EØS på EU-Kommissionens hjemmeside.

Ønsker du yderligere information om vores overførsel af personoplysninger til lande uden for EU/EØS, er du velkommen til at kontakte os.

6) OPBEVARINGSPERIODE, DATAINTEGRITET OG SIKKERHED
Dine personoplysninger opbevares ikke længere, end det er nødvendigt for at opfylde de formål, hvortil de er indsamlet. Når dine personoplysninger ikke længere er nødvendige, vil vi sikre, at de slettes på en sikkerhedsmæssigt forsvarlig måde.

Vi beskytter dine personoplysninger og har interne regler om informationssikkerhed. Det er vores politik at beskytte personoplysninger ved at træffe tilstrækkelige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforan-staltninger.

Vi har implementeret sikkerhedsforanstaltninger, der skal sikre databeskyttelse for alle de personoplys-ninger, som vi behandler. Vi gennemfører regelmæssigt interne opfølgninger i forhold til tilstrækkeligheden og efterlevelsen af politikker og foranstaltninger.

7) DINE RETTIGHEDER
Som registreret har du en række rettigheder i henhold til databeskyttelsesforordningen. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Du kan – ubetinget og til enhver tid – trække ethvert samtykke tilbage. Det kan ske ved at sende en e-mail til os (se e-mail ovenfor). Tilbagekaldelse af dit samtykke vil ikke have nogen negativ indvirkning. Det kan dog betyde, at vi ikke fremover kan opfylde specifikke anmodninger fra dig. Tilbagekaldelse af dit samtykke vil ikke påvirke lovligheden af behandlingen på grundlag af samtykke, inden det trækkes tilbage. Endvidere vil det ikke påvirke nogen behandling, der udføres på anden lovlig basis.

Du kan desuden – ubetinget og til enhver tid – gøre indsigelser gældende mod vores behandling, når den sker på baggrund af vores legitime interesse.

Dine rettigheder omfatter også følgende:

 • Ret til indsigt: Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig.
 • Ret til berigtigelse: Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget og ufuldstændige personoplysninger fuldstændiggjort.
 • Ret til sletning (retten til at blive glemt): I særlige tilfælde har du ret til at få slettet personoplysninger om dig, inden det tidspunkt hvor vi almindeligvis vil slette dine personoplysninger.
 • Ret til begrænsning af behandling: Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle personoplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
 • Ret til at gøre indsigelse: Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, og altid hvis behandlingen er med henblik på direkte markedsføring.
 • Ret til dataportabilitet: Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden.
 • Ret til at indgive klage: Du kan til enhver tid indgive klage til Datatilsynet over vores behandling af personoplysninger. Se mere på www.datatilsynet.dk, hvor du også kan finde yderligere information om dine rettigheder som registreret.

8) OPDATERING AF VORES PRIVATLIVSPOLITIK
Fra tid til anden vil det være nødvendigt for os at opdatere denne privatlivspolitik. Vi gennemgår regelmæssigt vores privatlivspolitik for at sikre, at den er opdateret, retvisende og i overensstemmelse med gældende lovgivning og principper for behandling af personoplysninger Vi offentliggør nye versioner på vores hjemmeside.

Denne politik er gældende fra den 01.12.2022.

Start typing and press Enter to search