Modul 5: Kvalitet, sikkerhed og miljø

På faget Kvalitet, sikkerhed og miljø lærer du at kvalitetssikre og udarbejde en vedligeholdelsesplan for installation, projekt og entreprise og formidle planer til relevante brugere.

Du får kompetencer til at vurdere arbejdsmiljømæssige problemstillinger, miljøforhold og kvalitetsbehov. På baggrund af dette kan du udvikle, opbygge, implementere, vedligeholde og anvende relevante styresystemer til sikring af kvalitet, sikkerhed og arbejdsmiljø samt miljø.
Derudover bliver du klædt på til at udvikle en ledelsespraksis inden for arbejdsmiljø, miljø og kvalitet over for medarbejdere og interessenter samt at håndtere et autorisationsmæssigt ansvar over for kunder, myndigheder og øvrige samarbejdspartnere.

Indhold i faget:

 • Kvalitet, kvalitetssikring og kvalitetsstyring
 • Miljø og miljøledelse
 • Arbejdsmiljø, sikkerhed og trivsel
 • Relevante love og regler vedrørende miljø og arbejdsmiljø

Varighed
5 undervisningsdage + 1 eksamensdag fordelt over 4,3 uger.


Modul 6: Bekendtgørelser & standarder

I dette fag lærer du at udføre drift eftersyn, afprøvning og vedligeholdelse af el-tekniske installationer i tæt dialog samarbejde med kunder og leverandører.
Faget Bekendtgørelser og standarder klæder dig på til at varetage tekniske, sikkerhedsmæssige og kvalitetsledelsesmæssige opgaver i en autoriseret el-installationsvirksomhed.
Du lærer også at udføre drift eftersyn, afprøvning og vedligeholdelse af el-tekniske installationer. Du får kompetencer til at indgå i dialog og samarbejde med kunder og leverandører om bekendtgørelser og standarder på det el-tekniske område.

Indhold i faget:

 • Gældende lovgivning inden for området – herunder autorisationslovgivning, el-sikkerhedsloven og stærkstrømsbekendtgørelsen
 • Projektering af el-tekniske installationer, der er omfattet af el-sikkerhedsloven
 • Projektering og dimensionering af transformerstationer til forsyning af lavspændingsnet

Varighed
5 undervisningsdage + 1 eksamensdag fordelt over 4,3 uger.

 

Forudsætninger
Adgang til optagelse på akademiuddannelse i el-installation er betinget af, at du har gennemført en relevant adgangsgivende uddannelse, opstillet herunder:

 • Automatik- og procesuddannelsen (med specialer)
 • Elektriker, bygningsautomatik
 • Elektriker, installationsteknik
 • Elektriker, kommunikationsteknik
 • Elektriker, styrings- og reguleringsteknik
 • Elektrikeruddannelse 1: 4 år
 • Elektrikeruddannelse 2. 4,5 år
 • Elektronik- og svagstrømsuddannelsen
 • Adgang kan ligeledes gives til indehavere af en grunduddannelse for voksne (GVU eller EVU) inden for de samme fagområder som beskrevet herover.

Spørgsmål
Vedr. spørgsmål til uddannelsen kan du kontakte Danni B. Vinding på tlf. 4022 4813 eller sende en mail til dbv@solar.dk

Start typing and press Enter to search