Modul 4: Større industriinstallationer og elforsyningsanlæg

Du skal have bestået Modul 3: Mindre industriinstallationer og teknisk beregning på maskiner for at kunne deltage på dette fag.

Med faget forretningsudvikling bliver du klædt på til at at arbejde med elektriske installationer i større industrivirksomheder. Du lærer desuden at håndtere afgrænsede ledelses- og planlægningsfunktioner for mellemspændingssystemer.

Endvidere lærer du at udarbejde regnskab og opstille budgetter samt vurdere investeringsbehov og økonomi. Ligesom du lærer at danne et relevant beslutningsgrundlag og omsætte grundlaget til konkrete handlingsplaner for virksomhedens økonomi og drift. Du får kompetencer til håndtering af etablering, overtagelse og drift af en installationsteknisk virksomhed.

 

Indhold i faget:

  • Projektering, udførelse og verificering af elektriske installationer i bygninger og i lavspændingsdistributionsanlæg inden for reglerne på området
  • Du lærer at bruge den nyeste teknologi til at projektere elektriske installationer i større industri
  • Udvælgelse af relevante, tidssvarende, energioptimerede og økonomisk fordelagtige løsninger
  • Du lærer at håndtere afgrænsede ledelses- og planlægningsfunktioner for mellemspændingssystemer
  • Projektere, drive, efterse og vedligeholde elforsyningsanlæg i mellemspændingsdistributionsanlæg
  • Planlægning, dimensionering og dokumentering af løsninger til distributionsnet og netstationer
  • Formidling af de løsninger, som du vælger, og begrunde dem ud fra teorien

Varighed
10 undervisningsdage + 1 eksamensdag fordelt over 8,6 uger.

Forudsætninger
Adgang til optagelse på akademiuddannelse i el-installation er betinget af, at du har gennemført en relevant adgangsgivende uddannelse, opstillet herunder:

  • Automatik- og procesuddannelsen (med specialer)
  • Elektriker, bygningsautomatik
  • Elektriker, installationsteknik
  • Elektriker, kommunikationsteknik
  • Elektriker, styrings- og reguleringsteknik
  • Elektrikeruddannelse 1: 4 år
  • Elektrikeruddannelse 2: 4,5 år
  • Elektronik- og svagstrømsuddannelsen
  • Adgang kan ligeledes gives til indehavere af en grunduddannelse for voksne (GVU eller EVU) inden for de samme fagområder som beskrevet herover.

Spørgsmål
Vedr. spørgsmål til uddannelsen kan du kontakte Danni B. Vinding på tlf. 4022 4813 eller sende en mail til dbv@solar.dk

Undervisningen:

Alle datoerne for undervisningen finder du ved at klikke på antallet der står udfor “Samlinger” herunder.

Start typing and press Enter to search