Bygningsautomatik Systemkendskab 10 ECTS (vf7)

Efter forløbet kan du optimere og tilpasse en bygnings daglige drift og brug, og du kan forstå alle former for automatik, som anvendes i de mest moderne byggeprojekter. Færdighederne, som du får, er bredt anvendelige, når du skal arbejde med el i bygninger.
Du får redskaber til at projektere og implementere el-løsninger – og til at indgå i en professionel dialog om løsning af el-relaterede problemer.
Desuden får du viden om forskellig software og tekniske installationer, som kan opsamle og bearbejde data. Og du lærer om krav og retningslinjer i bygningsreglementet samt diverse kommunikationssystemer, som sørger for samspillet mellem forskellige former for automatik.
For at deltage i fagmodulet skal du være faglært elektriker med viden om installering af tekniske bygningsinstallationer.

Indhold:

  • Forstå alle former for automatik, som anvendes i de mest moderne byggeprojekter
  • Optimere og tilpasse en bygnings daglige drift og brug
  • Indgå i en professionel dialog om løsning af el-relaterede problemer
  • Medvirke til projektering og implementering af el-løsninger
  • Forstå forskellig software og tekniske installationer, som kan opsamle og bearbejde data
  • Forstå krav og retningslinjer i bygningsreglementet

 

Undervisningsform:
Vi lægger vægt på et tæt samspil mellem teori og praksis gennem hele uddannelsesforløbet. Dine erfaringer og kompetencer inddrages i undervisningen, og det, som du lærer, kan du med det samme bruge på din arbejdsplads.
Læringsformerne lægger op til aktiv inddragelse. De veksler mellem holdundervisning, oplæg, praktiske øvelser samt arbejde med cases. Desuden er der selvstændige aktiviteter som projektarbejde, studieøvelser, studiegrupper og undersøgelsesmetoder.
Fagmodulet afsluttes med en mundtlig prøve på baggrund af et individuelt projekt på højst 8 sider. Der gives en samlet karakter efter 7-trinsskalaen.


Målgruppe:

Fagmodulet er til dig, der er beskæftiget med el i forvejen, og som ønsker at udvikle sig fagligt. Hvis du vælger at tage hele el-uddannelsen, har du mulighed for at få el-autorisation.
For at kunne følge fagmodulet skal du være faglært elektriker med viden om valg, placering og installering af styring, styringskomponenter og øvrige tekniske bygningsinstallationer.


Forudsætninger:
For at blive optaget på AU i EL-installation, skal du have en af følgende uddannelser:

Relevant erhvervsuddannelse, som enten elektriker eller automatik- og procesuddannet
En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående
Derudover skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring. Den erhvervserfaring, du har opnået i dit uddannelsesforløb, tæller med som relevant erhvervserfaring.
Hvis du ikke opfylder kravene, kan du muligvis optages på baggrund af en realkompetencevurdering.

Prisen her er inkl. moms.

Start typing and press Enter to search