Bygningsautomatik Koordination 10 ECTS (vf8)

Efter forløbet kan du gennemgå bygninger og deres installationer for at finde mulige integrations- eller optimeringsmuligheder for Building Management Systems (BMS).
BMS kan for eksempel bruges til at overvåge og regulere en bygnings temperatur og energiforbrug via sensorer. Der er tale om centrale systemer i moderne bygninger, og dine nye færdigheder skaber således mange karrieremuligheder.
Du får redskaber til at funktionsteste ved brug af BMS og måleinstrumenter, og du lærer at forstå reguleringsteknikker samt identificere reguleringsbehov i anlæg og bygninger. Du bliver desuden klædt på til at optimere energi- og komfortfunktioner i BMS.
Du bliver i stand til at formulere funktionsbeskrivelser af BMS og funktioner i enkelte systemer. Du lærer derudover at identificere fejl samt faggrupper eller leverandører, som skal udbedre dem.
Endelig lærer du at indgå i en dialog om løsning af eventuelle problemer.
For at deltage i fagmodulet skal du være faglært elektriker med viden om installering af tekniske bygningsinstallationer. Vi forventer desuden, at du har en viden, som modsvarer, hvad du lærer på fagmodulet Bygningsautomatik systemkendskab.

Indhold:

  • Gennemgå bygninger og deres installationer for at finde mulige integrations- eller optimeringsmuligheder for Building Management Systems (BMS)
  • Funktionsteste ved brug af BMS og måleinstrumenter
  • Forstå reguleringsteknikker samt identificere reguleringsbehov i anlæg og bygninger
  • Indgå i en professionel dialog om løsning af problemer på området
  • Finde fejl og finde ud af, hvilke faggrupper eller serviceleverandører der skal løse dem
  • Koordinere konstruktionen af funktioner imellem bygningens tekniske installationer

 

Undervisningsform:
Vi lægger vægt på et tæt samspil mellem teori og praksis gennem hele uddannelsesforløbet. Dine erfaringer og kompetencer inddrages i undervisningen, og det, som du lærer, kan du med det samme bruge på din arbejdsplads.
Læringsformerne lægger op til aktiv inddragelse. De veksler mellem holdundervisning, oplæg, praktiske øvelser samt arbejde med cases. Desuden er der selvstændige aktiviteter som projektarbejde, studieøvelser, studiegrupper og undersøgelsesmetoder.
Fagmodulet afsluttes med en mundtlig prøve på baggrund af et individuelt projekt på højst 8 sider. Der gives en samlet karakter efter 7-trinsskalaen.


Målgruppe:

Fagmodulet er for dig, der er beskæftiget med el i forvejen, og som ønsker at udvikle dig fagligt. Hvis du vælger at tage hele el-uddannelsen, har du mulighed for at få el-autorisation.
For at kunne følge fagmodulet skal du være faglært elektriker med viden om valg, placering og installering af styring, styringskomponenter og øvrige tekniske bygningsinstallationer.
Deltagerne forventes desuden at have en viden, der svarer til, hvad de kan lære på fagmodulet Bygningsautomatik systemkendskab.


Forudsætninger:

For at blive optaget på AU i EL-installation, skal du have en af følgende uddannelser:

Relevant erhvervsuddannelse, som enten elektriker eller automatik- og procesuddannet
En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående.
Derudover skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring. Den erhvervserfaring, du har opnået i dit uddannelsesforløb, tæller med som relevant erhvervserfaring.
Hvis du ikke opfylder kravene, kan du muligvis optages på baggrund af en realkompetencevurdering.

Prisen her er inkl. moms.

Start typing and press Enter to search