Energiformer

Modul A

Download kursusbeskrivelse

Hvilke energibærere, energikilder, energilagre samt energimaskiner og ‐anlæg er det fornuftigt at vælge? Det spørgsmål er blandt dem, du på Akademifaget Energiformer lærer at besvare. Du lærer nemlig at bruge forskellige beregningsmetoder i forbindelse med energiomsætning. Derefter kan du foretage en fagligt funderet vurdering og udvælgelse – og ikke mindst argumentere for dit valg.

Energiformer er et obligatorisk fag på Akademiuddannelse i Energiteknologi.

Formålet med uddannelsen er at gøre dig i stand til selvstændigt at rådgive om energi‐ effektivisering og at kunne løse opgaver på tværs af bygningskonstruktions‐ og installationsområderne med inddragelse af nye og vedvarende energiformer. Derfor møder du på uddannelsen studerende fra mange fagområder. Du får et større netværk og drager nytte af andres viden, ligesom du deler dine egne erfaringer.

 

Du lærer blandt andet om:

  • Energimaskiner og -anlæg
  • Energilagre
  • Energibærere
  • Energikilder

Værdi for dig
Når du har læst akademifaget Energiformer, har du viden om teorier, metoder og praksis inden for energiomsætning fra en form til en anden. Du kender til både teori og praksis inden for såvel traditionelle som nye former for energilagre, energibærere og energikilder. Du lærer også om relevant termodynamik, grundlæggende vvs- og el-teknik samt matematik og fysik.

Værdi for virksomheden
For din arbejdsgiver betyder din nye viden og færdigheder, at du kan indgå i et tværfagligt samarbejde om løsninger inden for energiomsætning og ‐lagring.

Du kan også hele tiden holde din og dermed virksomhedens viden a jour, fordi du ved, hvordan du opsøger, tilegne dig og bruger ny viden om energiformer og anvendelse af energi, herunder energilagring.

Målgruppe
Uddannelsen er for dig, der med fokus på blandt andet byggeteknik, klimaskærm og vedvarende energikilder skal stå i spidsen for energieffektiv renovering og installation i bygninger og anlæg.

Måske er du selvstændig. Eller du er ansat i en installationsvirksomhed eller hos en rådgiver. Du arbejder muligvis i en produktionsvirksomhed eller hos leverandører/underleverandører af energisystemer.

Niveau
Faget er en del af Akademiuddannelsen i Energiteknologi. En akademiuddannelse svarer til en kort videregående uddannelse. Du kan tage faget som en del af din uddannelse eller som et selvstændigt kursus.

Studieordning
Studieordning for AU i Energiteknologi (PDF)

Økonomi & Tilskud

Der findes en række kompetencefonde, som kan give tilskud til din efteruddannelse. Det reducerer virksomhedernes udgifter til efteruddannelse.

Hvis du er i job, kan du også søge Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) til rigtigt mange af de AU uddannelser, du finder hos os.

Er du faglært eller ufaglært, har du og mulighed for at få betalt en del af din efteruddannelse på akademiniveau via Omstillingsfonden.

Hvis du har spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at kontakte os – vi vil gerne vejlede dig.

Læs mere om tilskud her

Optagelseskrav
Du skal have en gymnasial uddannelse, en grunduddannelse for voksne (GVU), en relevant erhvervsuddannelse (EUD) eller relevant uddannelse på tilsvarende niveau samt minimum 2 års relevant erhvervserfaring for at blive optaget.

Herudover optager vi ansøgere, der har andre uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles med adgangskravene. Desuden ansøgere der efter en individuel kompetencevurdering vurderes at have realkompetencer, der svarer til adgangskravene.

Realkompetencevurdering
Har du viden og erfaringer, men aldrig fået et papir på det? Så bør du overveje at få en realkompetencevurdering.

Realkompetencer er den viden, de færdigheder og de kompetencer, du på forskellig vis har erhvervet uden for det officielle uddannelsessystem. Hvis du får anerkendt disse kompetencer, får du et bevis.

Pris:

Faktura for uddannelsen vil man modtage fra vores samarbejdspartner; IBA Erhvervsakedemi Kolding

Prisen for uddannelsen er 9300,- inklusiv moms

Med i prisen er der en studieforberendende pakke, som har en værdi af 200,-

Start typing and press Enter to search