Dronecertifikat til inspektion

Download kursusbeskrivelse

Et eksamensbevis som dronepilot giver dig mange mulighed for at arbejde professionelt med droner til inspektion.

En drone kan nemlig bruges til en bred vifte af opgaver, som giver dig overblik. Du kan for eksempel foretage ejendomsinspektion. Med en drone er der hurtigt og nemt at inspicere både tag og facader. Det kan for eksempel være relevant til udbudsmateriale og 1 års og 5 års gennemgang efter afleveret projekt.

Droner har særlig vundet indpas i byggesektoren, hvor de kan bruges til at inspicere alt fra solcelleanlæg og vindmøller til skorstene og tag samt til at skabe overblik. De bruges imidlertid også til at inspicere både og skibe samt broer foruden kraner.
Det forventes imidlertid, at droner i de kommende år vinder indpas i mange andre brancher, fordi de er formidable til at få overblik på steder, hvor det ellers er vanskeligt og dermed ofte bekosteligt at komme til.

Drone til inspektion er et valgfag på Akademiuddannelse i Energiteknologi.

Du lærer om:

 • Rammer, regler, love og bekendtgørelser for droneflyvning.
 • Lovgivning og etik, så du overholder privatlivets fred.
 • Luftrummet, andre aktører, VFR-kort og grundlæggende meteorologi.
 • Den menneskelige faktor og principper for godt luftmandskab.
 • Sikkerhed og kommunikation omkring droneflyvning.
 • Dronens komponenter og software.
 • Operationsprocedurer før, under og efter flyvning.

Værdi for dig:

 • Som dronepilot kan du planlægge, udføre og dokumentere flyvning i henhold til reglerne.
 • Du kan vurdere dronen og dens udstyr, så du er sikker på, at den er i god stand og sikker at flyve med.
 • Du lærer at kommunikere med myndigheder som Trafikstyrelsen og politiet.
 • Du kan vurdere ting, der har betydning for flyvningen, for eksempel vejret.
 • Værdi for virksomheden
 • Med dette fag på eksamensbeviset kan du hjælpe virksomheden med at få øje på endnu flere muligheder for at bruge den nye og interessante drone-teknologi. Det sikrer virksomheden en konkurrencefordel.

Målgruppe
Akademifaget Drone til inspektion er perfekt til dig, der gerne vil bruge ny teknologi på nye områder og på den måde forny din branche. Du er interesseret i at følge med og finde på nye måder at udføre dit arbejde på. Du arbejder muligvis i bygge- og anlægsbranchen, hvor droner allerede har vundet indpas. Eller du arbejder i en helt anden branche, men hvor du kan se et muligt potentiale i at bruge droner til at få overblik. Eller du er muligvis bare nysgerrig efter at vide mere om drone til inspektion.

Dronecertifikat
Ønskes et dronecertifikat kræves der efterfølgende, at du aflægger en teoriprøve online på Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens hjemmeside, når du er færdig med faget og kan dokumentere mindst 5 timers flyvninger. Du får mere information samt bliver klædt på til prøverne på uddannelsen.

Den åbne kategori opdeles i tre underkategorier A1, A2 og A3 på grundlag af driftsbegrænsninger, krav til fjernpiloten og tekniske krav. Det nemmeste er at sammenligne dem i vægtområder:

Under 500g:
Krav:
0,5 - 2kg:
Krav:
2 - 25kg:
Krav:
Dronetegn - A1/A3-certifikat.Dronebevis- A2-certifikat.Dronetegn - A1/A3-certifikat.
Må ikke flyve steder hvor der er andre personerMå flyve ned til 50 m fra andre personerMå ikke flyve steder hvor der er andre personer
Skal flyve efter Dronebekendtgørelsen.Skal flyve efter Dronebekendtgørelsen.Dronebevis- A2-certifikat
Må flyve ned til 50 m fra andre personer
Skal flyve efter Dronebekendtgørelsen.


Niveau

Faget er en del af Akademiuddannelse i Energiteknologi. En akademiuddannelse svarer til en kort videregående uddannelse. Du kan tage faget som en del af din uddannelse eller som et selvstændigt kursus.


Tilskudsmuligheder
Nedenstående tilskud skal være søgt inden opstart på modulet, da det ikke kan ansøges på bagkant.

SVU:
Hvis du er i job, kan du søge Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) til denne uddannelse, vi guider dig gerne i forhold til ansøgning. www.svu.dk

Omstillingsfonden:
Er du faglært eller ufaglært, har du mulighed for at få betalt en del af din efteruddannelse på akademiniveau. Omstillingsfondens pulje kører efter først til mølle princippet, hvorfor der ikke er garanti for, at man kan få tilskud til uddannelsen. Kontakt os for yderligere information.

Pris:

Faktura for uddannelsen vil man modtage fra vores samarbejdspartner; IBA Erhvervsakedemi Kolding

Prisen for uddannelsen er 7500,- inklusiv moms

Med i prisen er der en studieforberendende pakke,
som har en værdi af 200,-

Start typing and press Enter to search