Certificeret byggeri – EL og VVS

DGNB, Svanemærket og den nationale strategi for bæredygtigt byggeri

Kravene til bæredygtig opførelse af bygninger er strammet over de seneste år, og flere bygherrer stiller i større grad krav om certificering af deres byggerier. Derfor er det en vigtig viden hos underleverandører og håndværksvirksomheder, at kunne gennemskue de forskellige certificeringsordninger. Der er nemlig forskel på hvilke krav de stiller til de udførende afhængig af certificeringsordning og kategorisering.

På kurset fokuserer man på de nationale forventninger og krav, der direkte relaterer sig til bygningsreglementet og de mest hyppige certificeringsordninger som eksempelvis DGNB og Svanemærket, som bliver anvendt af både private og offentlige bygherrer.

De bæredygtige initiativer og krav i byggeriet er i hastig udvikling i disse år. Der er ingen tvivl om, at de driver en markant forandringsproces i branchen, som vil få betydning for alle led i værdikæden. Det er vigtigt at forberede sig på de meget omfattende dokumentationskrav, som bliver en integreret del af byggeprocessen fremadrettet.

Det handler om dokumentation ift. materialer og processer ift. bygningen. Men det handler også om dokumentation for, hvordan virksomheden arbejder med bæredygtighed ift. eksempelvis affaldshåndtering og firmabiler, når der søges om finansiering i banken.

Hovedemner på kurset:

 •  Bæredygtigt byggeri – trends og udvikling
  • Hvad er bæredygtigt og hvorfor er det vigtigt?
  • Kundernes fokus på bæredygtighed
  • Oversigt over diverse mærkningsordninger i byggeriet
 • Klimakrav i bygningsreglementet
  • Hvad betyder kravene i praksis?
  • Betydning for det udførende led
  • Krav til materialeproducent og distributør
  • Dokumentation og rapportering
  • Gode råd og vejledning
 • DGNB certificeringsordning
  • Hvad betyder kravene i praksis?
  • Betydning for det udførende led
  • Krav til materialeproducent og distributør
  • Dokumentation og rapportering
 • Gode råd og vejledning
  • Introduktion til Svanemærket
  • Hvad betyder kravene i praksis?
  • Betydning for det udførende led
  • Krav til materialeproducent og distributør
  • Dokumentation og rapportering
  • Gode råd og vejledning
 • Hvordan bliver min virksomhed mere bæredygtig?
  • Kundernes og bankens fokus på Code of Conduct
  • Bæredygtige tiltag i hverdagen
  • Bæredygtighedspolitik for virksomheden
  • Materialevalg og fleksible løsninger
  • Affaldshåndtering
  • Attraktiv arbejdsplads med et stærkt brand

Udbytte
Kurset giver et overordnet indblik i bæredygtigt byggeri, som gør det nemmere at forholde sig til lovkrav og gå til opgaver, hvor der er krav om certificering. Derudover giver kurset konkrete værktøjer og inspiration til, hvordan man kan forberede sin virksomhed og sine arbejdsprocesser på de omfattende krav om dokumentation.

Kompetencekrav
Der stilles ingen krav til kompetenceniveau for deltagerne. Det vil være en fordel at være tilknyttet installationsbranchen, da kurset tager udgangspunkt i byggebranchen med specifikt nedslag i El og VVS-området.

Start typing and press Enter to search