Projektering, afprøvning og drift af udendørs belysningsanlæg

Kurset fokuserer på forskellige aspekter af projektering af lys i byrum ved at placere objekter og facader i deres bymæssige kontekst. Vi vil vise, hvordan man læser og fortolker by- og belysningsplaner. I denne forbindelse er vi særligt opmærksomme på de vertikale rumlige grænseflader i byrummet, så vi viser dig eksempler på, hvordan man udformer belysningsplaner.

Der lægges særlig vægt på vanskelighederne mellem planlægning og gennemførelse. Vi dækker også centrale emner som LED og dynamisk lys sammen. Diskussioner og debat om lysdesign og belysningssituationer i konfliktområdet mellem arkitektur og gadebelysning afslutter kurset.

Kurset understøtter ELE*-læringsmålene Lysdesign, udendørs belysningsanlæg og Udførsel og drift af udendørs belysningsanlæg.
*: European Lighting Expert

Program

  • Faser, opgaver og forpligtelser i planlægningsprocessen
  • Generelle betingelser for udendørs belysning
  • By, rum og kontekst i belysningsdesign
  • Planlægningsbegreber på højere niveau som grundlag for projektplanlægning
  • Principper for belysning: vertikal belysning og modeller
  • Armaturtyper og planlægningssoftware
  • Lysstyringsprincipper; hvorfor lysstyring?
  • Afprøvning og idriftsætning

Forudsætninger for deltagelse i kurset:
KursetProjektering, afprøvning og drift af udendørs belysningsanlæg er for dig, der har en bred forståelse af belysning udendørs. Du kan tolke en udskrift fra DIALux eller RELUX, og du kender til grundlæggende principper/ideer for vejbelysningsanlæg, belysningsanlæg i parker og på stier og belysning af bygninger udenfor.

Kurset oprettes ved tilstrækkelig interesse

Start typing and press Enter to search