Valgfag 2: Bekendtgørelser & standarder

Indhold i faget
Gældende lovgivning inden for området – herunder autorisationslovgivning, el-sikkerhedsloven og stærkstrømsbekendtgørelsen
Projektering af el-tekniske installationer, der er omfattet af el-sikkerhedsloven
Projektering og dimensionering af transformerstationer til forsyning af lavspændingsnet

Varighed
5 undervisningsdage + 1 eksamensdag fordelt over 4,3 uger.

Forudsætninger
Adgang til optagelse på akademiuddannelse i el-installation er betinget af, at du har gennemført en relevant adgangsgivende uddannelse, opstillet herunder:

  • Automatik- og procesuddannelsen (med specialer)
  • Elektriker, bygningsautomatik
  • Elektriker, installationsteknik
  • Elektriker, kommunikationsteknik
  • Elektriker, styrings- og reguleringsteknik
  • Elektrikeruddannelse 1: 4 år
  • Elektrikeruddannelse 2: 4,5 år
  • Elektronik- og svagstrømsuddannelsen
  • Adgang kan ligeledes gives til indehavere af en grunduddannelse for voksne (GVU eller EVU) inden for de samme fagområder som beskrevet herover.

Spørgsmål
Vedr. spørgsmål til uddannelsen kan du kontakte Danni B. Vinding på tlf. 4022 4813 eller sende en mail til dbv@solar.dk

Undervisningen:

Alle datoerne for undervisningen finder du ved at klikke på antallet der står udfor “Samlinger” herunder.

Start typing and press Enter to search