Ledelse i praksis – Installationsbranchens lederuddannelse

I faget arbejder du med dig selv og din rolle som leder eller kommende leder. Gennem udvikling af din egen rolle vil du bidrage til at skabe en bedre forretning for din virksomhed på både kort og lang sigt. Du får indblik i forskellige lederroller og ledelsesstile og bliver bevidst om dine egne styrker og udfordringer som leder. Du får også viden om motivation og om, hvordan du motiverer dine medarbejdere, så de også er med til at skabe endnu bedre resultater.

Faget Ledelse i praksis indeholder også undervisning i kommunikation, hvor du får redskaber til at arbejde bevidst og konstruktivt med kommunikation og konflikthåndtering i hverdagen. Det gælder både i forhold til dine medarbejdere og eksterne samarbejdspartnere på fx byggepladsen. Samtidig får du et indblik i, hvilke forventninger dine kolleger og medarbejdere har til dig og din lederrolle.

Gennem undervisningen bliver du bedre til at analysere forskellige ledelsessituationer og den praksisnære undervisning gør, at du nemt kan omsætte værktøjerne fra uddannelsen til brug i din daglige ledelse. Det bliver uundværlig viden i din praktiske ledelse på jobbet, og du vil hurtigt kunne mærke resultater.

I faget Ledelse i praksis lærer du om:

  • Personlig lederstil, udvikling og læring
  • Motivation
  • Situationsbestemt ledelse
  • Kommunikation, feedback og konflikthåndtering
  • Ledelse, styring og samarbejde
  • Planlægning og delegering
  • Distanceledelse

Ledelse i praksis giver dig og din arbejdsplads denne værdi

  • Du bidrager til bedre kommunikation og forebyggelse af konflikter i dagligdagen
  • Du styrker virksomhedens konkurrenceevne ved at arbejde bevidst med ledelse og udvikling
  • Du øger medarbejdertilfredsheden og effektiviteten ved at motivere og udvikle medarbejderne

Niveau
Installationsbranchens lederuddannelse er en del af Akademiuddannelsen i Ledelse. En akademiuddannelse svarer til en kort videregående uddannelse.
Hvis du gerne vil tage en hel Akademiuddannelse, kan du tage et ekstra akademifag samt et afgangsprojekt, og dermed få en Akademiuddannelse i Ledelse.

Start typing and press Enter to search