Projektledelse – Installationsbranchens lederuddannelse

Styring af ressourcer og opgaver i dit byggeprojekt

I faget Projektledelse får du værktøjskassen til projektstyring af byggesager og byggepladser. Gennem undervisningen bliver du klædt på til at kunne overskue den komplekse projektledelsesopgave i praksis. Du lærer om opstart af byggeprojekter, og hvordan du skal forholde dig til planlægning, organisering, risikostyring og interessenthåndtering i projektet. Du bliver præsenteret for forskellige projekttyper og lærer at opdele et projekt i hovedmål og delmål, så processen bliver overskueligt for alle de involverede parter. Dermed opnår du større overblik og færre fejl og dyre misforståelser i.f.t. både kunder, medarbejdere og samarbejdspartnere.

Gennem praksisnære problemstillinger får du et solidt indblik i alle projektstyringens faser. Du lærer desuden at anvende værktøjer, som du kan bruge til at estimere, prioritere og styre ressourcer, interessenter, deadlines og omkostninger.

Derfor skal du uddanne dig inden for Projektledelse

I faget lærer du noget om:

  • Projektstyring og -ledelse i praksis
  • Projektlederens kommunikations- og ledelsesopgaver
  • Rapportering og opfølgning
  • Tids- og ressourcestyring.

Dét får du og din arbejdsgiver ud af, at du følger Projektledelse

  • Du får overblik over opgaver og ressourcer overblik og har viden om, hvordan du løbende risikovurderer og kvalitetssikrer et projekt
  • Virksomheden undgår uforudsete udgifter gennem løbende risikovurdering og kvalitetssikring af projektet.
  • Du undgår at vigtig information går tabt imellem de mange interessenter vha.  kommunikationsværktøjer.

Niveau

Installationsbranchens lederuddannelse er en del af Akademiuddannelsen i Ledelse. En akademiuddannelse svarer til en kort videregående uddannelse.
Hvis du gerne vil tage en hel Akademiuddannelse, kan du tage et ekstra akademifag samt et afgangsprojekt, og dermed få en Akademiuddannelse i Ledelse.

Start typing and press Enter to search