Det strategiske lederskab – Installationsbranchens lederuddannelse

Dit bidrag til virksomhedens strategiske arbejde

Som mellemleder er du – måske – ikke en del af arbejdet med at udforme virksomhedens strategi, men du spiller en vigtig rolle, når strategien skal implementeres i det daglige arbejde og mål og visioner skal blive virkelighed.

I faget får du værktøjer, som hjælper dig med at udfylde din rolle i din virksomheds strategiske udvikling. Som en kompetent og fremsynet leder bliver du i stand til at tage del i virksomhedens strategiske arbejde på en professionel måde samtidig med, at du udvikler din egen personlige lederadfærd.

Strategi handler om at tænke og lede langsigtet – om at sætte og følge en retning og tage bevidste valg og fravalg. Gennem faget får du indsigt i, hvordan du kan bidrage til dette med udgangspunkt i din rolle i virksomheden. Er der tale om nye mål og nye valg, indebærer det ofte forandringer. Gennem faget får du derfor også viden om forandringsledelse og forandringsprocesser og bliver i stand til at lede forandringer i praksis og dermed bidrage til at skabe en bedre langsigtet forretning i en foranderlig verden, hvor byggebranchen konstant er under udvikling og risiciene ved at træffe forkerte valg store.

I faget indgår også en dag om byggejura, hvor du får viden om AB18, underleverandørarbejde og hvordan du sikkert og effektivt kommer videre igennem byggemøder.

Alt dette lærer du om i faget Det strategiske lederskab

  • Organisationens kultur, vision, mission og værdier.
  • Strategiske teorier og modeller
  • Strategisk analyse, udvikling, implementering og evaluering
  • Udvikling af lederskab, der omsætter strategien til praksis
  • Forandringsledelse og forandringsprocesser
  • Risikostyring og Byggejura.

Det strategiske lederskab giver dig og din arbejdsplads disse fordele

  • Du kan anvende centrale metoder i strategisk ledelse på eget organisatorisk niveau
  • Du kan deltage i at beskrive, analysere, vurdere og formidle organisationens strategiske situation og mål samt anbefale indsatsområder
  • Du kan medvirke til at gennemføre strategiske tiltag i afgrænsede dele af organisationen med afsæt i eget lederskab.

Niveau

Installationsbranchens lederuddannelse er en del af Akademiuddannelsen i Ledelse. En akademiuddannelse svarer til en kort videregående uddannelse.
Hvis du gerne vil tage en hel Akademiuddannelse, kan du tage et ekstra akademifag samt et afgangsprojekt, og dermed få en Akademiuddannelse i Ledelse.

Start typing and press Enter to search