Virksomhedsdrift i installationsbranchen – Installationsbranchens lederuddannelse

Dit bidrag til virksomhedens strategiske arbejde

Få værktøjerne til at gøre den daglige drift mere effektiv

I installationsbranchen er det vigtigt at kunne arbejde effektivt. I faget Virksomhedsdrift i installationsbranchen lærer du at planlægge, styre og organisere den daglige drift effektivt.

Du bliver i stand til at planlægge, styre og organisere opgaver inden for specifikke områder såsom entreprisestyring og økonomi.

Du lærer at arbejde med et regnskab, opstille budgetter samt vurdere investeringsbehov og økonomi. Du lærer også at skabe et relevant beslutningsgrundlag og omsætte grundlaget til konkrete handlingsplaner for økonomi og drift.

Faget giver dig også kompetencer til at håndtere etablering, overtagelse og drift af en installationsteknisk virksomhed.

Alt dette lærer du om i faget Virksomhedsdrift i installationsbranchen

 • Virksomhedsøkonomi og -styring.
 • Relevante emner inden for erhvervsjura.
 • Udvikling af virksomheder, herunder risikostyring.
 • Etablering, opbygning og overtagelse af en virksomhed samt udvikling og skabelse af idé og et forretningsgrundlag.
 • Centrale metoder og praksis inden for virksomhedsdrift.
 • Indkøb og materialestyring, styring af arbejdsopgaver og personale samt styring af ordrer, levering/aflevering og afsætning.
 • Regnskaber og budgetter samt økonomisk analyse.
 • Økonomisk og administrativ styring af virksomhed, opgaver og projekter samt entrepriser.
 • Udvikling af virksomheder og risikostyring.
 • Centrale love og regler, der regulerer forholdet mellem en installationsteknisk virksomhed og dens interessegrupper.
 • Udarbejde forretningsplaner.

Niveau

Installationsbranchens lederuddannelse er en del af Akademiuddannelsen i Ledelse. En akademiuddannelse svarer til en kort videregående uddannelse.
Hvis du gerne vil tage en hel Akademiuddannelse, kan du tage et ekstra akademifag samt et afgangsprojekt, og dermed få en Akademiuddannelse i Ledelse.

Start typing and press Enter to search