Installationsbekendtgørelsen & HD60364-serien

– kursus 1 af 3:

 

Her har du grundkurset, der hjælper dig godt i gang med de nugældende regler for bygningsinstallationer. Vi får styr på de grundlæggende principper og regler, der skal hjælpe dig igennem en travl hverdag.

Rammerne ligner tidligere tiders regelsæt, men der er kommet en række ændringer, der i mange situationer betyder, at vi ikke kan fortsætte ufortrødent. Vi bliver nødt til at stoppe op og sikre os, at vi får lavet installationen, dels som kunden ønsker, men også så vi ikke på bagkant skal ud og lave noget om, og dels ikke bruger unødig tid og samtidig giver kunden en dårlig oplevelse.

Vi ser på de mange ændringer, der er kommet over de seneste år, og tager de praktiske briller på, så du bliver klædt godt på til at udføre nogle fornuftige installationer.

Skal der SPD i alle nye installationer?
Skal der være 2x RCD, når vi udskifter en tavle?
Hvor meget skal der udlignes, når vi bygger nyt?
Hvordan er det lige med byggestrøm og RCDere foran sløjfestik?
Må opvaskemaskinen tilsluttes sammen med stikkontakterne over bordpladen?
Hvilke tværsnit skal vi bruge til udligning og jording?
Og meget mere til.

Dagsordenen favner bredt, og der er gode muligheder for at spørge ind til praktikken, så vi kommer omkring de problemstillinger, du sidder med netop nu.

 

Udbytte
Du får en bred ajourføring i de gældende regler – herunder Installationsbekendtgørelsen / BEK 1082 og HD60364-serien.

Dette er kursus nr. 1 ud af 3. 
Det er ikke et krav at man deltager på samtlige tre kurser.
Du kan se de næste to i striben her under

Kursus nr. 2 af 3: Dimensionering, dokumentation og KLS
Kursus nr. 3 af 3: Idriftsætning af installationer

 

Virksomhedskursus
Vi arrangere gerne firmakurser, hvor firmaet disponerer over alle pladser på kurset. Her tages udgangspunkt i den oprindelige kursusbeskrivelse, men med mulighed for tilretning efter behov/ønsker til indhold, niveau, varighed, eksempler fra egen dagligdag m.v.

Ring eller skriv til skolen for mere information.

Start typing and press Enter to search