Installationsbekendtgørelsen & HD60364-serien – kursus 1 af 3:

 

Download kursusbeskrivelse

Nu er de nye regler efterhånden ikke så nye længere. Men har du rent faktisk fået sat dig ind i hvad de egentlig medfører eller har du blot hørt lidt på vandrørene hist og her?

Noget af det du har hørt, er formentlig ikke helt ved siden af, hvor andet måske er taget ud af en sammenhæng, – kom forbi og få en gennemgang af hvad der rent faktisk er ændret.
Vi graver ned i ændringerne, men uden at gøre tingene sværere end de behøver at være, og hele tiden med en praktisk vinkel, så du rent faktisk får noget brugbart med hjem og ikke blot endnu flere spørgsmål end da du kom.

Vi runder alle “hurra-ordene”; så vi kommer omkring dokumentationskrav, transientbeskyttelse, udligning, dimensionering, RCD’ere og jordingsledere.

 

På dette kursus får du en introduktion til installationsbekendtgørelsen og hjælp til at bruge standarderne, som hører til loven. Introduktionen til standarderne vil tage udgangspunkt i følgende:

 • Lov nr. 525 – Elsikkerhedsloven
 • Bekendtgørelsen nr. 1082 – Bekendtgørelse om sikkerhed for udførelse og drift af elektriske installationer – ”Installationsbekendtgørelsen”.
 • DS/HD 60364  – Standardserien, der knytter sig til ”Installationsbekendtgørelsen”.
 • Du får kendskab til Elsikkerhedsloven, bekendtgørelser under loven og bekendtgørelsen om elektriske installationer nr. 1082.


Hovedemner

 • Elsikkerhedsloven
 • Bekendtgørelser under loven
 • Bekendtgørelsen om elektriske installationer
 • Installationsstandarden DS/HD 60364
 • Opbygning af standardserien
 • Regler for beskyttelse mod elektrisk stød
 • Regler for valg og installation af ledningssystemer
 • Udvalgte emner fra DS/HD 60364 (SIK) – Valg af ledningssystemer, principperne i dimensionering, beskyttelse mod elektrisk stød, verifikation (slutkontrol), nye L-AUS-regler, ydre påvirkninger m.fl
 • Spørgsmål, svar, debat
 • Autorisationsloven (nyt) og KLS (KvalitetsLedelsesSystem)
 • Fællesregulativet (nyt)

Udbytte
Du bliver bekendt med Elsikkerhedsloven og dertilhørende bekendtgørelser.
Herudover får du kendskab til standarden for elektriske installationer HD60364.

 

Dette er kursus nr. 1 ud af 3. 
Det er ikke et krav at man deltager på samtlige tre kurser.
Du kan se de næste to i striben her under

Kursus nr. 2 af 3: Dimensionering, dokumentation og KLS
Kursus nr. 3 af 3: Idriftsætning af installationer

 

Virksomhedskursus
Vi arrangere gerne firmakurser, hvor firmaet disponerer over alle pladser på kurset. Her tages udgangspunkt i den oprindelige kursusbeskrivelse, men med mulighed for tilretning efter behov/ønsker til indhold, niveau, varighed, eksempler fra egen dagligdag m.v.

Ring eller skriv til skolen for mere information.

Start typing and press Enter to search