Dimensionering, dokumentation og KLS


Download kursusbeskrivelse

Dimensionering efter HD60364 serien kræver, at man aktivt skal tage stilling til, hvordan den kommende installation vil forventes anvendt, for ikke at udføre hverken mere eller mindre, end kunden ønsker. Forventningsafstemning med brugeren af installationen vil få afgørende betydning for, hvordan man kan foretage dimensionering af installationen og derfor en direkte indflydelse på prisen af installationen.

På kurset gennemgås en række installationer fra boliginstallationer til den tunge industri, hvor vi ser på en række forudsætninger, som kan anvendes som udgangspunkt, når installationen skal projekteres.
Vi gennemgår, hvordan det skal håndteres og dokumenteres i praksis, så der ikke på bagkant kan opstå tvivl om, hvad installationen er dimensioneret i forhold til.

Slutteligt gennemgås eksempler på, hvordan såvel kontrolskema som selve systemet for virksomhedens egenkontrol (KLS) kan favne de nye regler, hvor en ajourføring af de eksisterende systemer kan være på sin plads.

 

Hovedemner

  • Aftalegrundlag
  • DS/HD60364-serien
  • Installationers samtidighed
  • Dimensionering af installationer
  • Dokumentation
  • KLS efter Bekendtgørelse 1363
  • Spørgsmål, svar og debat

 

Forudsætninger:
Er uddannet indenfor elbranchen og har deltaget i kurset “Den nye installationsbekendsgørelse”, eller en ligende gennemgang af de nye regler.

 

Dette er kursus nr. 2 ud af 3. 
Man  kan sagtens deltage på dette kursus, uden at have deltaget på kursus nr. 1 af 3 inden.

Kursus nr. 1 af 3: Installationsbekendtgørelsen
Kursus nr. 3 af 3: Idriftsætning af installationer


Virksomhedskursus
Vi arrangere gerne firmakurser, hvor firmaet disponerer over alle pladser på kurset. Her tages udgangspunkt i den oprindelige kursusbeskrivelse, men med mulighed for tilretning efter behov/ønsker til indhold, niveau, varighed, eksempler fra egen dagligdag m.v.

Ring eller skriv til skolen for mere information.

Start typing and press Enter to search