Kvaliteten på VE-installation er i fokus – varmepumpen skal køre fejlfrit for at opnå fuld udbytte

Kvaliteten på VE-installation er i fokus – varmepumpen skal køre fejlfrit for at opnå fuld udbytte

En stikprøve af varmepumpeinstallationer foretaget af Teknologisk Institut har vist, at der er fejl i de fleste installationer. Derfor sætter Solar fokus på opkvalificering af montørerne, så de har de fornødne kompetencer til at udføre et veludført installationsarbejde.

Solar ønsker at styrke kvaliteten af vedvarende energiinstallationer ved at opkvalificere kompetencerne i installationsbranchen. Hvordan gør vi så det?

Vi tilbyder i Solar School et program af uddannelser, som dækker både de miljømæssige krav, dimensioneringsfærdighederne, installationsfærdighederne og evnen til at kunne analysere et anlæg for evt. fejl og mangler, siger Danni Baltzer Vinding, Chef for Solar School.

Programmet består af følgende kurser:

Salget af varmepumper stiger allerede kraftigt. Varmepumpefabrikantforeningens statistik viser en stigning på 59 % i salget af luft-vand varmepumper fra 2016 til 2017.

Dette tydeliggør vigtigheden af, at installationerne udføres fejlfrie, så de både overholder lovkrav og opfylder slutbrugernes forventninger.

Det er en disciplin, som mange elektrikere ikke har med i bagagen fra deres grunduddannelse, og derfor kræver det, at de tilegner sig viden omkring varmepumpeinstallationer, før de kaster sig ud i en opgave.

Der er i stikprøvetesten fundet fejl i dimensionering, indregulering og installationens evne til at afgive den nødvendige varme til boligen. En varmepumpe, som ikke leverer sin fulde effekt, lever ikke op til, hvad kunderne forventer, og kan resultere i både en negativ kunde samt et knæk i tiltroen til installatørens fagkundskaber inden for det tekniske område.

Spille hinanden gode – Hav Solar Klima og Energi-serviceorganisationen i baghånden

Solar kan blive din professionelle samarbejdspartner, når det kommer til servicering og idriftsættelse af varmepumper. Lige som en cykel trænger til olie, eller bilen trænger til sprinklervæske, så har en varmepumpe også brug for et servicetjek. Ellers kan det nemlig koste kunden en dyrere elregning, dårligere varme-/køleeffekt og i værste fald en ødelagt varmepumpe.

Vi har etableret en landsdækkende serviceorganisation, som kan hjælpe installatøren i sit arbejde hos kunderne. Det kan styrke din forretning og frigive tid til andre opgaver. Vi kan være din støtte på den korte bane, indtil jeres virksomhed har opnået de rette kompetencer til selv at kunne udføre varmepumpeinstallationer og serviceopgaver.

En anden løsning kan være, at Solars serviceorganisation bliver en forlænget arm af din virksomhed og udfører på vegne af jer de opgaver, som I ikke selv ønsker at opretholde i virksomheden.

F.eks. kan der være udfordringer, hvor fyldning af anlæg overstiger den tilladte mængde for en KMO-uddannelse, siger Jacob Mortensen, chef for serviceorganisationen.

Solars servicemontører har alle både B- og C- certifikat og må udføre fyldning, som overstiger de 2,5 kg kølemiddel.

Se mere om vores service i videoen her. Service video

Læs mere om Solars serviceorganisation på vores hjemmeside – Klik her 

Start typing and press Enter to search