Modul 2: Bygningsinstallationer og teknisk dokumentation

Du skal have bestået Modul 1: Boliginstallationer og teknisk beregning på kredsløb for at kunne deltage på dette fag.

På AU faget Bygningsinstallationer og teknisk dokumentation blive du kvalificeret til at levere effektive, tidssvarende og veldokumenterede bygningsinstallationer.

Du lærer at levere tidssvarende og rentable løsninger og at formidle og begrunde dine valg overfor andre. Fagmodulet handler overordnet om, at planlægge, projektere og udføre elektriske installationer i boliger, og at udarbejde dokumentationsmateriale, fx tekniske tegninger, ved brug af programmer til projektering i el‐entrepriser.

Indhold i faget:

 • Projektering og udførelse af elektriske bygningsinstallationer i overensstemmelse med reglerne på området
 • Udælgelse af relevante, tidssvarende og økonomisk fordelagtige el-løsninger
 • Formidling af dine løsninger
 • Ansvar for dokumentstyring i forbindelse med elektriske entrepriser
 • Formidling af teknisk dokumentation til relevante samarbejdspartnere
 • Udvælgelse og brugen af relevante værktøjer og software til dokumentation af de elektriske installationer

 

Varighed
10 undervisningsdage + 1 eksamensdag fordelt over 8,6 uger.

Forudsætninger
Adgang til optagelse på akademiuddannelse i el-installation er betinget af, at du har gennemført en relevant adgangsgivende uddannelse, opstillet herunder:

 • Automatik- og procesuddannelsen (med specialer)
 • Elektriker, bygningsautomatik
 • Elektriker, installationsteknik
 • Elektriker, kommunikationsteknik
 • Elektriker, styrings- og reguleringsteknik
 • Elektrikeruddannelse 1: 4 år
 • Elektrikeruddannelse 2: 4,5 år
 • Elektronik- og svagstrømsuddannelsen
 • Adgang kan ligeledes gives til indehavere af en grunduddannelse for voksne (GVU eller EVU) inden for de samme fagområder som beskrevet herover.

Spørgsmål
Vedr. spørgsmål til uddannelsen kan du kontakte Danni B. Vinding på tlf. 4022 4813 eller sende en mail til dbv@solar.dk

Undervisningen:

Alle datoerne for undervisningen finder du ved at klikke på antallet der står udfor “Møder” herunder.

Start typing and press Enter to search