Modul 3: Mindre industriinstallationer og teknisk beregning på maskiner

Du skal have bestået Modul 2: Bygningsinstallationer og teknisk dokumentation for at kunne deltage på dette fag.

Med AU faget Mindre industriinstallationer og teknisk beregning på maskiner får du de nyeste redskaber til at løse el-opgaver på området.
Du lærer desuden at levere tidssvarende og rentable løsninger og at formidle og begrunde dine valg overfor andre.

Fagmodulet handler overordnet om, at planlægge, projektere og udføre elektriske installationer i mindre industrivirksomheder, og at udføre elektrotekniske beregninger på maskiner.

Du lærer at:

 • projektere og udføre elektriske installationer i mindre industrivirksomheder, så de er i overesstemmelse med reglerne på området
 • vælge relevante, tidssvarende og økonomisk fordelagtige el-løsninger
 • formidle de løsninger, du har valgt at installalere
 • udføre elektrotekniske beregninger på maskiner
 • forklare hvilke problemer, der kan opstå i forbindelse med beregninger på elektriske kredsløb
 • løse elektrotekniske opgaver på maskiner på tværs af teams
 • udvikle dine kompetencer og viden på området

Varighed
10 undervisningsdage + 1 eksamensdag fordelt over 8,6 uger.

Forudsætninger
Adgang til optagelse på akademiuddannelse i el-installation er betinget af, at du har gennemført en relevant adgangsgivende uddannelse, opstillet herunder:

 • Automatik- og procesuddannelsen (med specialer)
 • Elektriker, bygningsautomatik
 • Elektriker, installationsteknik
 • Elektriker, kommunikationsteknik
 • Elektriker, styrings- og reguleringsteknik
 • Elektrikeruddannelse 1: 4 år
 • Elektrikeruddannelse 2. 4,5 år
 • Elektronik- og svagstrømsuddannelsen
 • Adgang kan ligeledes gives til indehavere af en grunduddannelse for voksne (GVU eller EVU) inden for de samme fagområder som beskrevet herover.

Spørgsmål
Vedr. spørgsmål til uddannelsen kan du kontakte Danni B. Vinding på tlf. 4022 4813 eller sende en mail til dbv@solar.dk

Undervisningen:

Alle datoerne for undervisningen finder du ved at klikke på antallet der står udfor “Samlinger” herunder.

Start typing and press Enter to search