Varmepumper – VE-installatør

”Varmepumper” er et 5 ECTS AU modul, og giver dig mulighed for, at registrere din virksomhed som godkendt VE-installatør. Via forløbet opnår du forudsætninger for at rådgive kunden om valg af det bedst egnede varmepumpeanlæg. Det indebærer bl.a., at du får viden om bygningers varmesystem og kendskab til geotermiske ressourcer.

Modulet certificerer dig som VE installatør for varmepumper, men ikke F-GAS certifikat til håndtering af kølemiddel, her henviser vi til Køleteknisk kursus – F-GAS 2 (KMO).


Hovedemner:

 • Varmepumpers grundlæggende fysik og driftsprincipper
 • Bygningens varmesystem (radiatorer og gulvvarme)
 • Bygningens klimaskærm
 • Dimensioneringsgrundlaget for jordslanger, herunder kendskab til de geotermiske ressourcer
 • Miljø, sikkerhed og myndighedskrav
 • Korrekt indregulering af styrings- og reguleringssystem

Modulet afsluttes med en skriftlig erhvervscase, som fremlægges ved en mundtlig prøve.

Modulet udbydes i samarbejde med IBA Kolding


Udbytte

Du vil med kurset opnå, at være i stand til at projektere, dimensionere og montere mindre varmepumpeanlæg, samt udføre en fyldestgørende overlevering til kunden.
Du lære ligeledes, at beregne varmefordelingsanlæggets effekt og egnethed til at arbejde sammen med radiatorsystemer.
Du vil få kendskab til lovgivning på området, herunder byggelovgivning, støjreglement, autorisationslovgivningen og jordvarmebekendtgørelsen.


Varighed / Studieforløb
Modulet varmepumpe er normeret til 5 ECTS point, hvilket svarer til 1/12 af et årsværk.
Dette omregnes til et studieforløb på ca. 125 timer.

Studieforløbet indeholder følgende punkter:

 • 3 undervisningsdage
 • 2 x 2 timers online vejledning
 • Case udarbejdelse
 • Selvstudie
 • Hjemmeopgaver
 • Eksamens forberedelse
 • Eksamen


Målgruppe

Varmepumper – VE-installatør er til dig, der til dagligt beskæftiger sig med energi, og/eller arbejder inden for bygge- og anlægsbranchen.


Optagelseskrav
For at blive optaget på en akademiuddannelse skal du leve op til følgende krav:

Du skal have en erhvervsuddannelse, grunduddannelse for voksne, gymnasial uddannelse eller en anden relevant uddannelse på mindst samme niveau

Anbefalinger:
som vil gøre dig bedre rustet til at gennemføre forløbet, med bedste muligt udbytte ud uddannelsen.

Det vil være en fordel hvis du har:

 • En erhvervsuddannelse som f.eks. elektriker, VVS-montør eller kølemontør.
 • Bestået KMO certifikat (F-gas 2 certifikat)
 • Bestået modul A energiformer (10 ECTS point)

Hvis du ikke opfylder optagelseskravene, kan du muligvis få en *realkompetencevurdering på baggrund af dine kompetencer og erfaringer – denne kan du få ved at kontakte Danni Vinding – 4022 4813 eller henvende dig til Solar Skolen solarskolen@solar.dk

*Realkompetencer er den viden, de færdigheder og de kompetencer, du på forskellig vis har erhvervet uden for det officielle uddannelsessystem. Hvis du får anerkendt disse kompetencer, får du et bevis.
OBS: For at deltage i kurset, skal du medbringe en PC med fuld administratorrettigheder. Såfremt der ikke medbringes en brugbar PC til kurset, vil deltagelse ikke være muligt.


Studieordningen for akademiuddannelsen i akademiuddannelsen energiteknologi
Ønsker du at læse om studieordningen hvor VE-installatør uddannelsen hører under, kan du klikke på linket her.

Studieordningen


Tilskudsmuligheder

Nedenstående tilskud skal være søgt inden opstart på modulet, da det ikke kan ansøges på bagkant. 

SVU:
Hvis du er i job, kan du, i de fleste tilfælde, søge Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) til denne uddannelse, vi guider dig gerne i forhold til ansøgning. www.svu.dk


Omstillingsfonden:
Er du faglært eller ufaglært, har du og mulighed for at få betalt en del af din efteruddannelse på akademiniveau via Omstillingsfonden.

Omstillingsfondens pulje kører efter  først til mølle princippet, hvorfor der ikke er garanti for, at man kan få tilskud til uddannelsen.

Kontakt os for yderligere information.


Hvordan bliver min virksomhed VE-godkendt?

Virksomheden skal have følgende punkter på plads inden ansøgning til Energistyrelsen:

 • Have mindst én VE-uddannet medarbejder
 • Tilpasse og have godkendt sit kvalitetsstyringssystem af en kontrolinstans.

Læs mere om VE-godkendelsesordningen her. 

Undervisningen:

I Vejen løber undervisningen over 3 dage + online vejledning + eksamen.

I Brøndby løber undervisningen over 4 dage + eksamen.

Alle datoerne for undervisningen finder du ved at klikke på enten “5 samlinger” eller “7 samlinger” herunder.

Pris:

Faktura for uddannelsen vil man modtage fra vores samarbejdspartner; IBA Erhvervsakademi Kolding

Prisen for uddannelsen er 7500,- inklusiv moms

Med i prisen er der en studieforberendende pakke, som har en værdi af 200,-

Start typing and press Enter to search