Styrk dine kompetencer og udvid
dit ansvarsområde,
samtidig
med at du passer dit arbejde.

El-installatør
AU i el-installation 

Se videoen her

Hør hvad de studerende på

El siger om uddannelsen

Modul 1: Boliginstallationer og teknisk beregning på kredsløb

På au faget Boliginstallationer og Teknisk beregning på kredsløb blive du kvalificeret til at levere effektive, tidssvarende og veldokumenterede bygningsinstallationer.

Modul 2: Bygningsinstallationer og teknisk dokumentation

På akademifaget Bygningsinstallationer og Teknisk dokumentation bliver du klædt på til at planlægge og udføre elektriske bygningsinstallationer.

Modul 3: Mindre industriinstallationer og teknisk beregning på maskiner

På akademifaget Mindre industriinstallationer og Teknisk beregning på maskiner lærer du, at projektere og udføre elektriske installationer i mindre industrivirksomheder.

Modul 4: Større industriinstallationer og elforsyningsanlæg

Med au faget Større industriinstallationer og elforsyningsanlæg bliver du klædt på til at håndtere større industriinstallationer og elforsyningsanlæg.

Afgangsprojekt

Når du har bestået akademifag svarende til 50 ECTS point, er afgangsprojektet det eneste du mangler, for at færdiggøre din akademiuddannelse.

Valgfag 1: Kvalitet, sikkerhed & miljø

På faget Kvalitet, sikkerhed og miljø lærer du at kvalitetssikre og udarbejde en vedligeholdelsesplan for installation, projekt og entreprise og formidle planer til relevante brugere.

Valgfag 2: Bekendtgørelser & standarder

Faget Bekendtgørelser og standarder lærer du at udføre drift eftersyn, afprøvning og vedligeholdelse af el-tekniske installationer i tæt dialog samarbejde med kunder og leverandører.

Drømmer du om at blive
el-installatør?

Der starter løbende nye hold både i Vejen og Brøndby. I videoen her kan du høre, hvad de igangværende studerende siger om uddannelsen.

Styrk dine kompetencer og udvid dit ansvarsområde, samtidig med at du passer dit arbejde.

Akademiuddannelsen i el-installation er for dig, der er faglært inden for el, og gerne vil videreuddanne dig til el-installatør på deltid. Du bliver i stand til at projektere, installere samt varetage driften af systemer inden for stærkstrømsteknik.

Du kan lede installationstekniske projekter og håndtere et autorisationsmæssigt ansvar. Sikkerhedsstyrelsen (SIK) har godkendt, at personer med en akademiuddannelse i el-installation opnår de kvalifikationer og kompetencer som Sikkerhedsstyrelsen stiller krav om i forbindelse med autorisation inden for el (el-autorisation).

Deltidsuddannelsen til el-installatør henvender sig til dig, der ikke har mulighed for at tage uddannelsen på fuldtid. Du er måske i et job, i en position hvor en SU indtægt ikke er tilstrækkelig eller du har startet egen virksomhed, der skal holdes kørende ved siden af uddannelsesforløbet.

Målgruppe

Akademiuddannelsen i el-installation er for dig, der er faglært inden for el, og gerne vil videreuddanne dig til el-installatør på deltid.

Erhervserfaring

Du skal desuden have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse inden for installationsbranchen eller en anden relevant branche i forhold til el-installationsfaget.

Forudsætninger

Adgang til optagelse på akademiuddannelse i el-installation er betinget af, at du har gennemført en relevant adgangsgivende uddannelse, opstillet herunder:

  • Automatik- og procesuddannelsen (med specialer)
  • Elektriker, bygningsautomatik
  • Elektriker, installationsteknik
  • Elektriker, kommunikationsteknik
  • Elektriker, styrings- og reguleringsteknik
  • Elektrikeruddannelse 1: 4 år
  • Elektrikeruddannelse 2. 4,5 år
  • Elektronik- og svagstrømsuddannelsen
  • Adgang kan ligeledes gives til indehavere af en grunduddannelse for voksne (GVU eller EVU) inden for de samme fagområder som beskrevet herover.

Varighed

El-installatør uddannelsen på deltid tager 3 år, hvor der er 10 dages skolegang fordelt over ca. 8 uger for hvert halvår.

Undervisningsform

Uddannelsen er opbygget i akademi moduler, som hver især afsluttes med udarbejdelse af en skriftlig synopsis, som  skal forsvares ved en mundtlig eksamen.
Undervisningen på modulerne er udformet efter princippet blended learning, hvor man anvender muligheden for at noget af undervisningen foregår online.

Tilskud

Der kan søges tilskud til uddannelsens akademimoduler via omstillingsfonden og fra kompetencefonden. Vi hjælper med ansøgning af tilskud fra fondene. Alle midler skal være ansøgt og accepteret inden uddannelsesstart, så vi har brug for dit bidrag til at fremsende det nødvendige dokumentation.
Uddannelsen vil I de fleste tilfælde være gratis, hvis man får dækning fra både omstillingsfonden og kompetencefonden.

Pris

Prisen er opgivet som samlet pris, men afregnes løbende pr. modul. Hvis du er godkendt til tilskud fra omstillingsfonden, modregnes denne pr. modul. Du vil altså IKKE modtage en faktura ved tilmelding på beløbet, som er opgivet i tilmeldingsformularen.

Spørgsmål

Vedr. spørgsmål til uddannelsen kan du kontakte Danni B. Vinding
på tlf. 4022 4813 eller sende en mail til dbv@solar.dk .

Du er velkommen til at hente vores informationsfolder HER

Start typing and press Enter to search